Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İşyeri kira damga vergisi hesaplama 2016!

Kira kontratı, gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında imzalanan sözleşme oluyor. Bu sözleşme için bazı hallerde damga vergisi ödeniyor..


Damga vergisi, bir kağıdın yazılıp imzalanarak veya imza yerine geçen işaret konularak düzenlenmiş olması ve düzenlenen kağıdın hukuki sonuç doğuracak şekilde ilgili yerlere ibraz edilmesi koşullarının birlikte gerçekleşmesi halinde ödenen vergi olarak karşımıza çıkıyor.


Kira kontratı ise, gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında imzalanan sözleşme oluyor. Bu sözleşme için bazı hallerde damga vergisi ödeniyor. 


Sözleşmede kaç nüsha olarak düzenlendiğinin belirtilmesi gerekiyor. Aksi halde 2 nüsha olduğu kabul ediliyor. Peki, hangi durumlarda kira damga vergisi ödenir? İşyeri kiralamalarında damga vergisi nasıl ödenir?


Kira sözleşmesi damga vergisi hakkındaki özelge gereğince gerçek kişilere mesken olarak kiraya verilen gayrimenkuller için düzenlenen kira sözleşmelerinin;


- Sadece kiraya veren ve kiralayan kişilerin imzasını içermesi, depozito tutarı, kefalet şerhi içermemesi halinde, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/31 numaralı fıkrası uyarınca damga vergisinden istisna tutulması,


- Kira tutarı yanında depozito tutarını da içermesi halinde, depozito tutarının teminat hükmünde olması nedeniyle Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrasına göre sözleşmenin sadece depozito tutarı üzerinden düzenlenme tarihi itibarıyla nüsha sayısına göre nispi damga vergisine tabi tutulması,


- Kiracı ve kiralayan yanında "adi kefil" veya "müteselsil kefil", "müşterek borçlu ve müteselsil kefil" olarak kefil imzasını içermesi halinde, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası uyarınca kefalet şerhi üzerinden düzenlenme tarihi itibarıyla nüsha sayısına göre damga vergisine tabi tutulması,


- Kiracı ve kiralayan yanında "adi kefil" , "müteselsil kefil", "müşterek borçlu ve müteselsil kefil" şeklinde şerhle birlikte depozito bedeli de içermesi durumunda,  Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca depozito ve kefalet şerhi işlemlerine ilişkin tutarın toplamı üzerinden  Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası uyarınca düzenlenme tarihi itibarıyla nüsha sayısına göre damga vergisine tabi tutulması, ve söz konusu verginin tarafların mükellefiyet durumuna göre Kanunun 22 nci maddesi kapsamında beyan edilerek makbuz mukabili ödenmesi gerekiyor.


İşyeri kira damga vergisi hesaplama 

Kira kontratı için kiralama süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,89 oranında damga vergisi ödeniyor. Eğer kira sözleşmesi kefilli olarak yapılıyorsa ayrıca binde 9,48 oranında harç ödemesi yapılıyorIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com