Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İşyerine DASK yapılır mı?

Depremin yol açtığı zararın karşılanmasını sağlayan bir sigorta olan DASK'ın yapılması meskenler için zorunlu oluyor. Peki, işyerine DASK yapılır mı?


Depremin yol açtığı zararın karşılanmasını sağlayan bir sigorta olan DASK'ın yapılması meskenler için zorunlu oluyor. Senelik olarak düzenlenen DASK poliçesi ile depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlar karşılanıyor.


Peki, işyerleri ZDS kapsamında mıdır? İşyerine DASK yapılır mı? İşyerine DASK zorunlu mu?


Zorunlu Deprem Sigortası‘nın Genel Şartlar A-2 Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar maddesi gereği; tamamı ticarî veya sınaî amaçla kullanılan binalar, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında oluyor. 


Ancak, mesken olarak inşa edilmiş binaların (apartmanların) içinde yer alan ve ticarethane, dükkân, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekli oluyor.


6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:


Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler

Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler

Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler


Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

Kat irtifakı tesis edilmiş binalar

Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar

Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri

için de geçerlidir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com