Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İzale-i şuyu dava harcını kim öder?

Paylı mülkiyete sahip olan paydaşlardan her biri malın paylaşılması için Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açabiliyor. Peki, izale-i şuyu dava harcını kim öder?


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

İzale-i şuyu dava harcını kim öder?


Medeni Kanun gereğince; Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddî olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla malik oluyor. Başka türlü belirlenmedikçe, paylar eşit sayılıyor.


Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip oluyor. Pay devredilebiliyor, rehnedilebiliyor ve alacaklılar tarafından haczettirilebiliyor.


Paylı mülkiyete sahip olan paydaşlardan her biri hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, malın paylaşılmasını isteyebiliyor.


Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir.


Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa, paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir.


Bu paylaşım, Sulh Hukuk Mahkemesinde açılacak izale-i şuyu davasında gerçekleşiyor. Peki, izale-i şuyu dava harcını kim öder?


İzale-i şuyu davası masrafları ile ilgili karar Yargıtay tarafından verildi. 2004/3036 Esas ve 2004/3095 Karar sayılı Yargıtay kararı gereğince, paylaşma davasında yargılama giderlerinin tüm hissedarlar tarafından karşılanması gerekiyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com