Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İzale-i şuyu davası masrafları 2016!

İzale-i şuyu davası, hisseli taşınmaz mallar için açılıyor. İzale-i şuyu davası masrafları 2016 ne kadar? Bu masrafları davayı açan kişi mi yoksa tüm hissedarlar mı öder?


İzale-i şuyu davası, hisseli taşınmaz mallar için açılıyor. Hissedarlardan en az birisi tarafından açılabilen bu davada paylı mallar aynen taksim ediliyor veya mahkemece satılarak bedelleri hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılıyor.


İzale-i şuyu davası taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yerin sulh hukuk mahkemesinde bir dilekçe ile açılıyor. İzale-i şuyu davası masraflarının da paydaşlar arasında ödenmesi gerekiyor.


Davalı durumunda olan paydaşların da davacılar gibi taşınmazdaki ortaklığın ne şekilde giderilmesi gerektiğine ilişkin talepte bulunma hakları bulunuyor.


İzale-i şuyu davası masrafları 2016 ne kadar? Bu masrafları davayı açan kişi mi yoksa tüm hissedarlar mı öder?


Bu davada kazanan ve kaybeden taraftan olmaması nedeniyle ortaklığın giderilmesi dava masraflarını tüm taraflar ödüyor. 


-Payları oranında: Yargılama giderleri ve vekalet ücreti, taraflara "payları oranında" yükletiliyor. (6. HD. 28.11.2005 T., E: 2005/9580, K: 2005/10903)


- Bu davalarda vekili bulunan tüm taraflar yararına avukatlık ücreti taktiri gerekir. Vekili olanın davacı veya davalı safhında olmasının bir önemi yoktur.  (6 HD. 26.03.2002 T., E: 2002/1961, K: 2002/172)


- Bir taşınmazın satış sureti ile ortaklığın giderilmesinde, satış bedeli üzerinden binde 6 harç alnır.


Harç hesaplamasında taşınmazın keşifte belirlenen değeri değil, satış bedeli dikkate alınır. (6 HD. 31.01.2002 T., E: 2002/231, K: 2002/578) (HARÇLAR KANUNU EK-1 NOLU TARİFE)

 

- Taşınmazın hissedarla arasında "taksimine" dair olan hükümlerde, taksim edilen taşınmazın değeri üzerinden binde 2,4 oranında nispi harç alınır.


Ortaklığın giderilmesi davasında mahkeme 3 ay gibi süre içerisinde karara varabiliyor. Ancak davanın yargıtaya taşınması halinde bu süreç uzayabiliyor. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com