Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İzale-i şuyu davası nasıl sonuçlanır?

Paylı mülkiyete sahip olan paydaşlardan her biri, Medeni Kanun gereğince izale-i şuyu davası açabiliyor. Peki, izale-i şuyu davası nasıl sonuçlanır?


İzale-i şuyu davası nasıl sonuçlanır?


Paylı mülkiyete sahip olan paydaşlardan her biri, Medeni Kanun gereğince izale-i şuyu davası açabiliyor. Bu dava taşınmazın bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesinde açılıyor.


İzale-i şuyu davası, paylı mülkiyete sahip olan paydaşlardan her birinin, paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, malın paylaşılmasını isteyebilme hakkı sonucunda açtığı dava oluyor. 


Paydaşların paylaşmayı isteme hakkı, hukukî bir işlemle en çok on yıllık süre ile sınırlandırılabiliyor. Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler, resmî şekle bağlı oluyor ve tapu kütüğüne şerh verilebiliyor. Peki, izale-i şuyu davası nasıl sonuçlanır?


İzale-i şuyu davası sonuçları:

- Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanmadığı takdirde paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar veriyor.


- Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunuyor. 


- Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlı oluyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com