Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İzmir Seferihisar'daki arsa 4.5 milyon TL'ye satılıyor!

İzmir İli'na bağlı, Seferihisar İlçesi Camikebir Mahallesi sınırları içerisinde yer alan arsa icradan satılıyor...


İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Camikebir Mahallesi, Karagöl Mevkii'nde yer alan arsa 542 bin 895 TL bedel ile icradan satılıyor. 


Satışa konu olan arsa için ilk ihale 20 Mart 2018 tarihinde gerçekleşecek. Taşınmaz, 4 milyon 542 bin 895 TL'ye satılacak.


Özellikleri :  


İzmir  İli,Seferihisar İlçesi, Camikebir Mahallesi, Karagöl Mevkii, 106 ada 92 parsel, 342.860,00 m2 yüz ölçümlü vetarla vasfındaki taşınmaz olup taşınmaz killi toprak yapısında kuru tarıma elverişli tarım arazisidir. Taşınmaz Seferihisar merkeze takriben 3 km, Sığacık Yat Limanına 2 km mesafede olup, kamuya ait herhangi bir yola cephesi yoktur, su ve elektrik gibi alt yapı imkanlarından faydalanamamaktadır. Arazi tapu kaydında da olduğu gibi boş tarla hükmündedir.


Kıymeti : 4.542.895,00 TL

1. Satış Günü : 20/03/2018 günü 14:30 - 14:40 arası

2. Satış Günü : 25/05/2018 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : Seferihisar Adliyesi Hükümet Konağı Sulh Hukuk Mahkemesi Kalemi Seferihisar/İZMİRSatış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/17 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.