Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İzmit’in belediye başkanları – Cumhuriyet dönemi başkanları

Kocaeli 1924’te il oldu. Kocaeli’nin merkez ilçesi olan İzmit, tüzel kişiliği 2008’de sona eren Saraybahçe’nin yerine kuruldu. 1993’te Büyükşehir olan İzmit’in bu ünvanı, 2004’te Kocaeli’ne verildi.


İzmit’in belediye başkanları – Cumhuriyet dönemi başkanları
Kocaeli


İbrahim Karaosmanoğlu’nun başkan seçildiği o yıldan beri Kocaeli, Büyükşehir; İzmit ise merkez ilçe. 


İşte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve onun öncülü İzmit Belediyesi’nin başkanları… Z. Abidin Aral (1923 – 1931)


Kemal Öz (1931-1950)


Sadettin Yalım (1950 – 1952)


Ali Haydar Öztalay (1952 – 1954)


Akif Terzioğlu (1954 - 1956 )


Osman Gençal (1956 – 1958)


Ekmel Çetinel (1958 – 1959)


Alaettin Eriş (1959 – 1960)


Hüsnü Başer (1960 – 1962)


Muhlis Babaoğlu (1962 – 1963)


Enver Atafırat (1963 – 1968)


Leyla Atakan (1968 – 1972)


Erol Köse (1972 – 1977)


Cevdet Bağdat (1977 – 1980)


Ertuğrul Ünlüer (1980 – 1982)


Aydın Tamer (1980 - 3 ay)


Cemal Uzunkol (1982 – 1984)


Necati Gençoğlu (1984 – 1989)


Sefa Sirmen (1989 – 1994)


Nevzat Doğan (İzmit Belediye Başkanı 2009 – Sürüyor)


İbrahim Karaosmanoğlu (Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, 2004-Sürüyor)Kocaeli'nin belediyecilik tarihçesi1888 yılında İzmit Mutasarrıflığı adıyla İzmit, bağımsız sancak haline geldi. İlk Mutasarrıf Selim Sırrı Paşa halkı ile beraber kentte bayındırlık faaliyetlerini başlattı.


10. Temmuz 1894 yılında meydana gelen depremle kentte hasar meydana geldi. 20 Kasım 1918 de İzmit, İngilizlerin işgaline uğradı, 27 Ekim 1920 de Yunanlılara devredildi. 27 Haziran 1921 de İzmit işgalden kurtuldu.

Cumhuriyetin ilanından sonra 20 Nisan 1924 tarihinde Kocaeli ili kuruldu. Kentte ve ilin genelinde sanayi kesimi her dönemde ülke ortalamasını aşan bir etkinliği olmuştur. 1960 yıllarında Sanayileşmede çok büyük bir patlama yaşanmıştır. 


17. Ağustos 1999 Marmara depreminin meydana getirdiği sorunlar tek tek ele alınarak kentin eski sosyal ve kültürel yapısına gelmesi için çalışılmaktadır.


İzmit, Kocaeli ilinin merkez ilçesi, İzmit Körfezi'nin doğu kıyısındaki şehirdir. Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli bölümünde yer almaktadır. Aynı zamanda şehrin tarihî merkezi de olan İzmit; İzmit Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilirken 22.03.2008 tarih ve 5747 Sayılı Kanuna göre tüzel kişilikleri kaldırılan Kuruçeşme, Bekirpaşa, Alikahya ve Akmeşe ilk kademe belediyelerinin Saraybahçe, İzmit|Saraybahçe İlk Kademe Belediyesine katılması ve bu belediyenin adının İzmit olarak değiştirilmesiyle kurulup Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin idaresi altına alınmıştır


İzmit, 1993 yılında büyükşehir belediyesi oldu.


İzmit kenti Kocaeli il merkeziydi. 2002 yılında çıkarılan Yeni büyükşehir metropoliten ilçelerinin kuruluşuna dair 5747 sayılı yasada büyükşehir ismi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak değiştirildi. İzmit adı ise metropoliten belediyelerden (Saraybahçe) birine verildi. (Kaynak: İzmit Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi)