Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

İzzet Şahin kimdir?

Emekli Maliye Profesörü İzzet Şahin kimdir? İzzet Şahin, bugüne kadar hangi işlere imza attı?


İzzet Şahin, 7 Ekim 1937 yılı Köyceğiz Sultaniye Köyü'nde doğumlu. İlkokulu Köyceğiz Toparlar Köyü'nde, Ortaokulu Köyceğiz'de bitirdi. Ankara Maliye Okulu'nda okudu. Öğrenim sonunda, Muğla Defterdarlığında stajyer maliye memurluğu yaptı.


23 yaşında en genç mal müdürlerinden biri oldu. 1970 yılında Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörlüğü sınavını kazandı. 9 yıl müddetle Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü, Başkontrolörü, Müşavir Kontrolörü olarak hizmet etti. 


Dünya Bankası ile Türkiye Maliye Bakanlığı'nda Devlet Muhasebesi Geliştirme Uzmanı olarak bir yıl çalıştı. TÜBİTAK ibra Kurulu'nda Maliye Bakanlığı'nı temsilen, yine arsa ofisini 2 yıl müddetle İbra Kurulu Üyesi olarak denetleyen iki uzmandan biri oldu. 1979 tarihinde, Maliye Bakanlığı'nın tarihinde ilk defa yurt dışında Libya, Trablus'ta bakanlığa bağlı Türkiye Karayolları Muhasebe Müdürü olarak görev yaptı. Aynı ülkede, Türkiye Devlet Su işleri'nde muhasebe müdürlüğünü vekaleten yürüttü. Yurda dönüşte Muhasebat Başmüşavirliğine atandı. Ankara iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi, Bolu İdari Bilimler Yüksek Okulu'nda ders verdi. Doktora ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak 47 yaşında kendi isteği ile profesör kadrosundan emekli oldu. 


Emeklilikten sonra Libya'da, bir Türk inşaat firmasında idari ve mali müşavir olarak görev yaptı. Ege Koop Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine atandı. 


9 Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu'nda Kooperatifçilik branş derslerini okuttu.