Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kaçak eve ruhsat alınır mı?

Bir inşaat için çalışmaların başlayabilmesi için mimari projeye ruhsatın alınmış olması gerekiyor. Peki, kaçak eve ruhsat alınır mı?


Bir inşaat için çalışmaların başlayabilmesi için mimari projeye ruhsatın alınmış olması gerekiyor. 


Ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının tespit edilmesi halinde, yapı mühürlenerek inşaat durduruluyor.


Peki, bir yapının ruhsatı olmadan inşa edildiğini düşünelim. Bu durumda kaçak eve ruhsat alınır mı?


Kaçak yapılara belli koşullar dahilinde ruhsat alınabiliyor. Kaçak eve ruhsat, eğer yapı belediye sınırları içindeyse belediyeler, belediye sınırları dışındaysa valilikler tarafından yapılıyor. 


Kaçak yapı ruhsat alma işlemleri:

-Kaçak yapıya ruhsat almak için yapının bulunduğu arsanın mutlaka tapulu olması gerekiyor. 


-Kaçak yapının bulunduğu yerin yapı sahibine ait olması gerekiyor. 


-Hisseli yerlerde kimin arsanın neresinde payı olduğu bilinemediği için ruhsatlandırma yapılmıyor. Bu nedenle öncelikle ayırma işleminin hissedarlar tarafından yapılması gerekiyor.


-Kaçak yapıya ruhsat almak için bulunduğu yerin tapu bilgilerine göre ilgili belediyeden yada il özel idaresinden imar durum belgesi alınıyor. 


-Kaçak olarak yapılmış olan yapının mimari projesi bir mimara çizdiriliyor. 


-Mimar parsele vaziyet planını da çiziyor. 


-Bir zemin etüdü firmasıyla anlaşılarak zemin etüdü yaptırılıyor.


-Yapının taşıyıcı sistem rölevesi çıkarttırılıyor. 


-Bu raporun çıkmasıyla yapının deprem performans analizi yaptırılıyor. Bu analizde güçlendirme yapılması istenirse isteğe bağlı olarak yapı sahibi güçlendirmeyi yapar, yada masrafı fazla gelecek olursa binanın yıkımını isteyebilir. 


Yukarıdaki işlemlerin tamamlanması halinde, Yapı Denetim Şirketlerinden biri ile irtibata geçilir. Projeler yapı denetimce onaylanır. 


Bu projelerle birlikte belediyeye ya da il özel idaresine başvurularak ruhsatlandırma işlemine geçiliyor. 

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com