Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kadastro

Taşınmaz mülkün sınırları ve değerinin devlet eliyle plana bağlanarak meşru kılınmasıdır. Tapuda sistematik şekilde numaralandırılan özel arsaların kaydına kadastro denir.Kadastro nedir?


Bir bölgede bulunan arsaların kayıtlarının tutulmasıdır. Kadastroda her bir arsanın çevresi, parsel tamamlayıcısı büyük ölçekli haritalarda gösterildiği gibi bu gibi arsaların niteliği, büyüklüğü, değeri ve onunla ilgili hukukî hakları da belirtilir. 


Kadastronun farklı anlamları neler?


- Özel arsaların bir kamu kuruluşunda tutulan kayıtlarıdır.

- Bu arsa kayıtlarını tutan ve onları idare eden kuruluşun adıdır.

- Bahsi geçen kuruluşun yaptığı işlerdir.


Türk Dil Kurumu’nun (TDK) ‘kadastro’ tanımı; Bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülk yerinin, alanının, sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenip plana bağlanması işidir.


Kadastro Kanunu’nun tanımı; Taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesi işlemidir.


Kadastro niçin yapılır?


- Ödenecek emlak vergisi miktarını belirlemek için bir toprağın değerini kaydetmek,

- Mülkiyet haklarının korunması için toprağın boyutlarını ve sınırlarını belirlemek,

- İmar planlaması ve kırsal kalkınma için bir temel oluşturmak için kadastro işlemleri gerçekleştirilir.


Kadastro çeşitleri nelerdir ve ne amaçla yapılır?


- Mali Kadastro; toprağın değerini belirlemek.

- Hukuki Kadastro; toprak üzerindeki hakları belirlemek,

- Geometrik Kadastro; toprağın ölçümleri, parçaları, gösterimi ve konumu hakkında bilgilerinden bahseder.


Kadastral harita nedir? 


Bir bölgedeki tüm arsa ve binaların haritası ve kadastro kayıtlarının bölümüdür.  Kadastral haritada yüzölçümleri, kapladıkları yerler, sınırları, kayıt numaraları gibi belediye binaları da dahildir.


Kadastro

Mesehacı  ne demektir?


Kadastral harita yapmak için arazide saha ölçüm yapan kişilere, ‘Mesehacı’ denir. 


Mesehacı’nın görevleri nelerdir?


Söz konusu arsa, yapı, binaların yerinde gidip belirli makinelerden yüzölçümlerini alıp harita oluşturmak ya da havadan fotoğraflarını kullanarak bunu haritaya dökmektir.