Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kadastro döner sermaye harçları 2016!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde yapılacak kadastro işlemleri için belli oranlarda tapu döner sermaye ücreti tahsil ediliyor. İşte kadastro döner sermaye harçları 2016..


Kadastro döner sermaye harçları 2016!


Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde yapılacak kadastro işlemleri için belli oranlarda tapu döner sermaye ücreti tahsil ediliyor. 2016 yılında uygulanacak kadastro döner sermaye harçları şu şekilde sıralanıyor:


Kadastro İşlemlerinde Döner Sermaye Hizmet Bedeli: Hizmet Bedeli sütununda gösterilen miktarın, yöresel katsayı ile çarpımından elde edilen ve hiçbir surette 58,25 TL den az olmayan bedeldir. Söz konusu bedel; maktu olarak, yöresel katsayı uygulanarak veya sözleşme bedeline göre tespit edilebilir.


2.1 Aplikasyon

2.1.1 Taşınmazın yüzölçümü;

2.1.1.1 1 ile 1.000 m² arasında olanlardan, 143,00 TL

2.1.1.2 1.001 ile 3.000 m² arasında olanlardan, 215,00 TL

2.1.1.3 3.001 ile 5.000 m² arasında olanlardan, 430,25 TL

2.1.1.4 5.001 ile 10.000 m² arasında olanlardan, 573,00 TL

2.1.1.5 10.001 ile 20.000 m² arasında olanlardan, 788,25 TL

2.1.1.6 20.001 ile 50.000 m² arasında olanlardan, 1.029,00 TL

2.1.1.7 50.001 ile 100.000 m² arasında olanlardan, 1.251,00 TL

2.1.1.8 100.001 ile 200.000 m² arasında olanlardan, 1.433,50 TL

2.1.1.9 200.001 ile 500.000 m² arasında olanlardan, 1.719,50 TL

2.1.1.10


500.000 m²’den büyük arazilerde, her 100.000 m² için 2.1.1.9 sırasında

hesaplanan miktara 117,50 TL döner sermaye hizmet bedeli ilave

edilecektir.


2.1.2 Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.


2.1.3 Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.


2.1.4 Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinden imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.


2.2 Cins Değişikliği

2.2.1 Yapısız iken yapılı hâle getirme işlemleri

2.2.1.1 Taşınmazın yüzölçümü;

2.2.1.2 1 ile 1.000 m² arasında olanlardan, 235,00 TL

2.2.1.3 1.001 ile 3.000 m² arasında olanlardan, 332,50 TL

2.2.1.4 3.001 m²’den büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 m² için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar 32,50 TL


2.2.1.5 Belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.


2.2.1.6 Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması

yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet

bedelinin 0,50’si tahsil edilir.


2.2.1.7 Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar

parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.


2.2.1.8 Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli 924,25 TL


2.2.1.9 Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak 130,25 TL


2.2.1.10 Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak 60,50 TL


2.2.1.11 Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi hâlinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.


2.2.1.12 Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli 60,50 TL


2.2.1.13 Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde aynı parsel üzerinden değişik zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için 2.2.1.10 sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli tahsil edilir.


2.2.2 Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 60,50 TL

2.3 Birleştirme

2.3.1

Taşınmazın yüzölçümüne bakılmaksızın ve yöresel katsayı uygulanmaksızın

(n-1)x 130,25 TL formülü ile hesaplanan döner sermaye hizmet bedeli tahsil

edilir (n=Birleşen Parsel Sayısı).

2.4 İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini

2.4.1 Taşınmazın yüzölçümüne ve yöresel katsayıya bakılmaksızın her parsel için 117,50 TL


2.5 Parselin Yerinde Gösterilmesi, Ada/Parsel, Adres ile Kuyu, Direk ve Benzeri Tesislerin Hangi Parsel İçerisinde Kaldığının Tespiti

2.5.1 Her parsel için yüzölçüm ve yöresel katsayıya bakılmaksızın maktu olarak 58,25 TL

2.5.2 Üzerinde kat mülkiyeti kurulmuş taşınmazlarda bağımsız bölümün yerinde tespiti işleminde maktu olarak 58,25 TL


2.5.3 Aynı malike ait olup, birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde

bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesi işleminde, ilave

olarak birden fazla her parsel/bağımsız bölüm başına maktu olarak

19,75 TL

2.6 Hatalı Bağımsız Bölüm veya Blok Numarası Düzeltme İşlemi (Yöresel

Katsayı Uygulanmaksızın)

2.6.1 Hatalı bağımsız bölüm düzeltmesi işlemi için 130,25 TL

2.6.2 Hatalı bağımsız bölümü bulunan yapının ikiden fazla her bağımsız bölümü

için 2.6.1 sırasındaki hizmet bedeline ilave olarak 19,75 TL

2.6.3 Hatalı blok adı veya numarası düzeltilmesinde her blok için 130,25 TL


2.7 Öncelikli Kadastro

2.7.1

3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca yapılacak olan öncelikli kadastro

işlemleri, talep edilen yılı içindeki maliyetlere %10 ilave edilerek

hesaplanır.

2.8 4342 sayılı Mera Kanunu Uyarınca İhale Suretiyle Yaptırılacak Harita İşleri

2.8.1 Harita yapım işlerinde kontrol bedeli olarak harita yapım sözleşme bedelinin %5’i tahsil edilir.

2.8.2 Merayla ilgili aplikasyon işlemlerinde kontrol bedeli olarak aplikasyon sözleşme bedelinin %10’u tahsil edilir.

2.8.3 Mera Kanunu kapsamında Genel Müdürlükten hizmet talep edilmesi

durumunda yöresel katsayılar uygulanmak suretiyle;

2.8.3.1 Harita yapımı için hektar başına 64,00 TL

2.8.3.2 Aplikasyon yapımı için hektar başına 66,25 TL

2.8.3.3 Mera Komisyonlarınca yapılan harita yapımı ile aplikasyon işlerinin kontrolü için;

2.8.3.3.1 Aplikasyon işlerinde kontrol bedeli hektar başına, 16,25 TL

2.8.3.3.2 Harita yapım işlemlerinde kontrol bedeli hektar başına, 8,25 TL

2.9 Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi (Yöresel Katsayı

Uygulanmaksızın)

2.9.1 10 noktaya kadar, 290,75 TL

2.9.2 10 noktadan sonra her bir nokta için ilave, 14,00 TLIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com