Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kadastro harçları 2016!

2016 yılında yapılacak kadastro ve tapulama işlemlerinden alınacak kadastro harçları Harçlar Kanunu Tebliği ile açıklandı. İşte kadastro harçları 2016..


Kadastro harçları 2016!


2016 yılında yapılacak kadastro ve tapulama işlemlerinden alınacak kadastro harçları Harçlar Kanunu Tebliği ile açıklandı. Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden aşağıdaki harçlar tahsil ediliyor:


a)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında, (Binde 6,83)


b)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında, (Binde 11,38)


c)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan, (Binde 9,10)


d)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan, (Binde 13,66)


(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için (16,60 TL)'den aşağı olamaz.)


Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı (16,60 TL)'dir.


(5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004) Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz.


(5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 28/2/2009)
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com