Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

Kadastro Kanununda Değişiklik Teklifi ile evvelce tespit, tescil veya sınırlandırma suretiyle kadastro veya tapulaması yapılmış olan yerlerin pafta zemin uyuşmazlığının yenileme çalışmaları sırasında, tespit komisyonunun mevcut kadimden beri zilyetliğin zeminini esas alması hedefleniyor...


Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi meclise verildi. Teklif ile evvelce tespit, tescil veya sınırlandırma suretiyle kadastro veya tapulaması yapılmış olan yerlerin pafta zemin uyuşmazlığının yenileme çalışmaları sırasında, tespit komisyonunun mevcut kadimden beri zilyetliğin zeminini esas alması öngörülüyor.


GEREKÇE


1970 yılları başında yapılan Kadastro çalışmaları taşınmazların tespit ölçüm ve yazımları yeterli olmayan teknik imkanlarla yapıldığından kadimden beri zilyetliği ve şimdiki zilyetliği aynı olduğu halde Çap ve Tapu sınırları farklıdır. Hatta isimlerin farklı olduğu taşınmazlar da vardır.


Üretim yapılan taşınmazlarda Tapu Çap ve kaydına göre farklılıklar olduğundan Osmangazi Köprüsü ve Organgazi Tünelinin açılması ile Bursa'da büyük talep yaşanmış, taşınmaz alanlar ile komşuları uygunsuzluktan büyük problemler sürtüşmeler yaşamaya başlamışlar, komşuluk ilişkileri de bozulmaya başlamıştır. Büyük ve acılı Sosyal ve Ailevi problemlerin yaşanacağı muhakkaktır. Çünkü toprak halkın kutsalıdır.


Teklif bu ve benzeri uyuşmazlıkların önüne geçilmesi ve çözüme kavuşturulması amacıyla hazırlanmıştır.


KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ


MADDE 1- 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


"Evvelce tespit, tescil veya sınırlandırma suretiyle kadastro veya tapulaması yapılmış olan yerlerin pafta zemin uyuşmazlığının yenileme çalışmaları sırasında, tespit komisyonunun mevcut kadimden beri zilyetliğin zeminini esas alır."