Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kadastro ve tapulama harçları 2017!

Kadastro ve tapulama harçları da dahil 2017 yılına ait Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar, 78 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.


Kadastro ve tapulama harçları da dahil 2017 yılına ait Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar, 78 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.


Kadastro ve tapulama harçları 2017 ne kadar?

2017'de kadastro ve tapulama işlemlerinden alınacak harçlar şu şekilde sıralanıyor:


Kadastro ve tapulama harçları 

Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:


a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında (binde 6,83)


b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında (binde 11,38)


c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan (binde 9,10)


d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan (binde 13,66)


(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için (17,80 TL)'den aşağı olamaz.)


Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı (17,80 TL)'dir.

(5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:l/I/2004) Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz.Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar 2017!Işıl Seren KESKİN/Emlakaniklopedisi.com