Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

KAKS'a dahil olmayan alanlar!

KAKS hesaplamasına hangi alanların dahil edildiği, hangi alanların dahil edilmediği esaslarına Planlı alanlar tıp imar yönetmeliğinde açıklanıyor. İşte KAKS'a dahil olmayan alanlar..


KAKS


KAKS yani kat alanı kat sayısı, bir arsa üzerinde inşa edilecek binanın alan hesaplamalarında kullanılan sayılardan biri olarak karşımıza çıkıyor. 


KAKS hesabı, inşaatın kesin sınırlarını belirlemek için yapılıyor. Yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına olan oranından elde ediliyor.


Kat alanı kat sayısı oranları 0.20 – 0.30 – 0.40 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.07 – 2.5 – 3.0 arasında değişkenlik gösteriyor.


Bu alan hesaplamasına hangi alanların dahil edildiği, hangi alanların dahil edilmediği esaslarına Planlı alanlar tıp imar yönetmeliğinde yer veriliyor. KAKS'a dahil olmayan alanlar şu şekilde sıralanıyor:


KAKS'a dahil olmayan alanlar:


Katlar alanına; 

Kanopiler, giriş saçakları, avlular, güneş, rüzgâr, yağmur ve kar etkisine karşı üstü örtülü bir veya birden fazla kenarı açık olan ve her bir bağımsız bölümle irtibatlı zemine oturan teraslar, çatı terasları ve çatı bahçeleri,Temelden çatıya taşıyıcı sistemle doğrudan bağlı olmayan binaya bitişik veya ayrık bir veya birden fazla kenarı açık olan arkatlar, bahçe ve istinat duvarları,Kapıcı daireleri ve bahçıvan evlerinin toplam 75 m2`si, bekçi odaları ve kontrol kulübelerinin toplam 9 m2`si,Sığınaklar ve ortak alan olaran ayrılan otoparklar,Asansör boşlukları, sahanlıklar, ışıklıklar, çöp, atık ve hava bacaları, tesisat galeri, şaft ve bacaları,Yapı inşaat alanının %3`ünü geçmeyen ortak alan veya binaya ait olan yalnızca tesisatın geçirildiği tesisat alanları, kazan dairesi, teshin merkezi, bina ve tesise ait arıtma tesisi, su sarnıcı, gri su toplama havuzu, yakıt ve su depoları ile silolar, trafolar, jeneratör, kojenerasyon ünitesi, eşanjör ve hidrofor bölümleri,Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan katlarda yer alan ve tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan veya bir bağımsız bölümün eklentisi veya parçası olmayan; ortak alan veya binaya ait jimnastik salonu, oyun ve hobi odaları, yüzme havuzu, sauna gibi sosyal tesis ve spor birimleri,Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katlar ile kısmen açıkta kalan bodrum katlarının en altındaki tavan döşeme kotu yol kotunun altında olan ve yola cephesi bulunmayan bodrum katında yer alan ve tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan; yapı inşaat alanının %5`ini aşmayan ortak alan depolar, konut kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm bürüt alanının %20`sini, ticari kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm bürüt alanını aşmayan depo amaçlı eklentiler,Üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgar kesici cam panellerle kapatılmış olsa dahi açık oturma yerleri, çocuk oyun alanları, en az bir tarafı açık; sundurmalar, açık büfeler, açık yüzme havuzları, atlama kuleleri, pergolalar ve kameriyeler,Mescit, ticari amaç içermeyen kreş ve çocuk bakım ünitelerinin, toplam yapı inşaat alanının %5`ini aşmamak koşuluyla 750 m²`yi geçmeyen kısımları,Bulunduğu katın alanının toplam %25`ini geçmemek koşuluyla; sökülür-takılır-katlanır cam panellerle kapatılmış olanlar dâhil olmak üzere balkonlar, açık çıkmalar ile kat bahçe ve terasları, yangın merpeni, yangın güvenlik holü, diğer açık veya kapalı merpen evlerinin 20 m2`si, dahil edilmiyor.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com