Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kamu arazilerindeki turizm tesislerinin ecrimisil ödeme tarihi ertelendi!

6745 Sayılı Kanun ile kamu arazisi üzerinde kurulan turizm işletmecilerinin ecrimisillerin ödeme süreleri 1 yıl ertelendi..


6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.


Kanun kapsamına kamu arazisi tahsis edilen turizm işletmecilerinin ecrimisil ödemeleri de alındı. Kanun ile birlikte turizm tesisleri yapmak üzere kamu arazisi tahsis edilen işletmecilerden 2016'da alınması gereken kira, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile izinsiz kullandıkları Hazine taşınmazlarının ecrimisillerin ödeme süreleri uzatıldı.


Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın bir yıl ertelendi.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com