Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kamu Binaları Standartları Rehberi yayınlanacak!

Kamu Binaları Standartları Rehberi yayınlanacak. Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre kamu binaları Bakanlıkça hazırlanan Kamu Binaları Standartları Rehberi'ne göre yapılması gerekecek..


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "Kamu Binaları Standartları Rehberi" Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak.


Kamu hizmet binalarının yapımına ilişkin yer seçiminde hazine arazilerinin öncelikle değerlendirilerek bina maliyetlerinin düşürülmesi, hizmet binalarında enerji verimliliği kriterlerine uygunluk şartı aranması ve cari giderlerin asgari düzeyde tutulması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "Kamu Binaları Standartları Rehberi" Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak.


Söz konusu rehberin kapsam dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarınca, tasarım ve yapım çalışmalarında dikkate alınması gerekecek.


Kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketler, kendi mülkiyetkerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek ve tüzel kişilere, satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir ve benzeri her türlü tasarrufa yönelik işlemlerini, bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici başkanlığında teşkil ettirilen komisyonlar vasıtasıyla yapacaklardır.


Söz konusu komisyonlarca izin başvuru ve sonuçları Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.