Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kamu gayrimenkulleri güvenlik için İçişleri Bakanlığına tahsis edilebilecek!

6745 Sayılı Kanunun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi ile birlikte kamu gayrimenkulleri güvenlik için İçişleri Bakanlığına tahsis edilebilecek.


6745 Sayılı Kanunun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi ile birlikte kamu gayrimenkulleri güvenlik için İçişleri Bakanlığına tahsis edilebilecek.


Kanun ile birlikte Kamulaştırma Kanunu'nda bazı düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemelere göre; İçişleri Bakanlığının güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyduğu kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve il özel idareleri dâhil mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerine ait taşınmazlar, kaynak veya irtifak hakları, Bakanlar Kurulu kararıyla resen Hazine adına tescil ve İçişleri Bakanlığına tahsis edilecek.


Taşınmazın bedeli, tescil işleminden itibaren altmış gün içinde bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen kriterler de dikkate alınmak suretiyle valiliklerce resen tespit edilecek. Bedele ilişkin itirazlar Danıştaya yapılacak. 


İtirazlar tescil işlemini durdurmayacak. Mahkemelerce ihtiyati tedbir ve yürütmenin durdurulması kararları verilemez, 3533 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayacak. Bu taşınmazlara ilişkin olarak ihtiyaç duyulan imar planı değişiklikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen yapılacak veya yaptırılacak.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com