Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kamu konutlarından yararlanma süresi 10 yıl oldu!

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname gereğince, kamu konutlarından yararlanma süresi 10 yıl oldu..


Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan  KHK/694 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile  kamu konutlarından yararlanma süresi uzatıldı. Bu süre 1 yıldan 10 yıla çıktı.


KHK kapsamındaki 86. madde ile Terörle Mücadele Kanunu 21. maddesinin birinci fıkrasının b bendinin birinci ve ikinci cümleleri değişti.


Buna göre yurt içinde veya yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malul olanların kendileri, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimleri özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, herhangi bir kira bedeli alınmaksızın on yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam edebilecekler.


Ayrıca kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanların ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devletçe karşılanacak. Kamu konutlarından kira ödemeksizin yararlanılan süre, kira yardımından yararlanılan süreden düşülecek.


MADDE 86- 

17/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Yurt içinde veya yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malul olanların kendileri, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimleri, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununda gösterilen özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, herhangi bir kira bedeli alınmaksızın on yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam edebilirler. 


Kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devletçe karşılanır, ancak kamu konutlarından kira ödemeksizin yararlanılan süre, kira yardımından yararlanılan süreden düşülür. Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com