Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kamulaştırma bedeli nasıl tespit edilir?

Kamulaştırma ile kamu yararı için özel mülkiyetlerin kamulaştırma bedeli ödenerek satın alınabiliyor. Peki, kamulaştırma bedeli nasıl tespit edilir?


Kamulaştırma bedeli nasıl tespit edilir?


Kamulaştırma, belediye sınırları içerisinde kalan herhangi bir bölgede kamu yararı için özel mülkiyetlerin kamulaştırma bedeli ödenerek satın alınması işlemi oluyor.


Kamulaştırma karşılığında mal sahibine tespit edilen miktar ödeniyor. Peki, kamulaştırma bedeli nasıl tespit edilir?


Kamulaştırma bedelinin tespiti için mahkeme kamulaştırmanın, hukuka uygun yapılıp yapılmadığıyla ilgilenmeden belirleyeceği bilirkişiler aracılığıyla taşınmazın değerini araştırıyor. 


Bilirkişi kurulu, kamulaştırılacak taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte giderek, hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taşınmaz mal veya kaynağın;


a)Cins ve nevini,

b) Yüzölçümünü.

c) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini,

d)Varsa vergi beyanını,

e)Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini,

f) Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini.

g) Arsalarda, kamulaştırılma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini,

h) Yapılarda, (...)(2) resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını,

ı) Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri,


Esas tutarak düzenleyecekleri raporda bütün bu unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle ve ilgililerin beyanını da dikkate alarak gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak taşınmaz malın değerini tespit ederler.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com