Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kamulaştırma bedeli ne zaman ödenir?

Kamulaştırılan taşınmaz mallar için mal sahibine tespit edilen bedeller ödeniyor. Peki, kamulaştırma bedeli ne zaman ödenir?


Kamulaştırma bedeli ne zaman ödenir?


Kamulaştırma, özel mülkiyette bulunan gayrimenkullerin, kamu yararı amacıyla, devlet veya bir kamu tüzel kişisinin mülkiyetine geçmesini sağlayan kanuni bir yol olarak ifade ediliyor.


Kamulaştırma işlemleri, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu esasları gereğince yapılıyor. Kamulaştırılan taşınmaz mallar için mal sahibine tespit edilen bedeller ödeniyor. Peki, kamulaştırma bedeli ne zaman ödenir?


Kamulaştırma bedelinin ödenmesi

İdarece, anlaşma tutanağının tanzim tarihinden itibaren en geç kırkbeş gün içinde, tutanakta belirtilen bedel ödenmeye hazır hale getirilerek, bu durum malike veya yetkili temsilcisine yazıyla bildirilerek tapuda belirtilen günde idare adına tapuda ferağ vermesi istenilir. 


Malik veya yetkili temsilci tarafından idare adına tapuda ferağ verilmesi halinde, kamulaştırma bedeli kendilerine ödenir.


İdare, satın alma yoluyla anlaşamadığı takdirde taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve bu bedelin ödenmesi karşılığında adına tescili talebi ile dava açabiliyor.


Kamulaştırma bedeli, mahkemece belirlendikten sonra nakit ve peşin olarak ödeniyor. Ancak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 3. maddesi gereğince; "1 peşin + 5 taksit" şeklinde de ödeme yapılabiliyor.  


Taşınmazın tapuda idareye devredilmesi halinde kamulaştırma bedeli de eski malike ödeniyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com