Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kamulaştırma bedeline itiraz dilekçesi!

Kamulaştırma işlemleri, 2942 sayılı kanun gereğince yapılıyor. Kanunen kamulaştırma bedeline karşı itiraz edilebiliyor. İşte kamulaştırma bedeline itiraz dilekçesi örneği..


Kamulaştırma bedeline itiraz dilekçesi!


Kamulaştırma işlemleri, 2942 sayılı kanun gereğince yapılıyor. Kanunen kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallarına kamulaştırma yolu ile el konulabiliyor.


Kimi zaman taşınmaz malı kamulaştırılan kimseler bu karara itiraz etmek isteyebiliyor. Ancak, Kamulaştırma Kanunu kapsamında düzenlenen esaslara göre, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası kapsamında mahkemenin taşınmazın idare adına tescil edilmesine yönelik verdiği kararlar kesin olup; bu kararın temyiz edilmesi mümkün olmuyor.


Buna karşın kamulaştırma bedeline karşı itiraz edilebiliyor. İtiraz, idare mahkemesine bir dilekçe ile yapılabiliyor. Kamulaştırmaya itiraz dilekçesi aşağıda yer alıyor:


Kamulaştırma bedeline itiraz dilekçesi örneği:


Dosya Esas: .../…

Duruşma Günü: …/…/…


1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

ERZİNCAN

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

EDEN (DAVALI) : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No

Adres

DAVACI : Adı ve Soyadı

Adres

TALEP KONUSU : Bilirkişi raporuna itiraz


AÇIKLAMALAR :

1- Mahkemenizde görülmekte olan kamulaştırma, bedel tespiti ve tescil davasında inceleme yapan bilirkişi kurulu davacının dava dilekçesinde belirtmiş olduğu hususları tekrarlamış ve bunları doğrudan doğruya raporuna almıştır.


2- Oysa kamulaştırılan taşınmazın şehir içindeki konumu, bu bölgede son zamanlarda yapılan satış işlemleri, taşınmazların değer artışı gibi konular dikkate alınmamış, yeterli inceleme yapılmadan rapor kaleme alınmıştır. Rapor kendi içinde de hesap hataları içermektedir.


3- Bu hali rapor gerçeği yansıtmamaktadır. Yeterli araştırma ve inceleme yapılmadın hazırlanmıştır. Bundan dolayı söz konusu mahkeme kararına dayanak olmaktan uzaktır. Bu nedenle yapılan bilirkişi raporuna itirazımın kabulü ile, yeni bir bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılarak rapor alınmasını talep etme zarureti hâsıl olmuştur.


DELİLLER : Her tür delil

HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 283 ve İlgili mevzuat.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, bilirkişi raporuna itirazımın kabulü ile yeni bir bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılarak rapor alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…


İhtiyati tedbir kararına itiraz eden

Adı ve Soyadı

İmza
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com