Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kamulaştırma nasıl yapılır?

Kamulaştırma işlemi yapılarak özel mülkiyette bulunan gayrimenkuller, kamu yararı amacıyla, devlet veya bir kamu tüzel kişisinin mülkiyetine geçiyor. Peki, kamulaştırma nasıl yapılır?


Kamulaştırma nasıl yapılır?


Kamulaştırma işlemi yapılarak özel mülkiyette bulunan gayrimenkuller, kamu yararı amacıyla, devlet veya bir kamu tüzel kişisinin mülkiyetine geçiyor.


Belediyece kamulaştırma işleminin yapılabilmesi için imar planında ilgili taşınmazın kamu hizmetine tahsisli olması gerekiyor. 


Kamulaştırmalarda, gayrimenkulün Anayasa ile ilgili kanunda öngörülen esaslara göre tespit edilmiş bedelinin nakden ve peşin olarak koşulsuz ödeniyor. 


Peki, kamulaştırma nasıl yapılır? Kamulaştırma için gerekli evraklar nelerdir? Kamulaştırma süreci nasıl işler?


Kamulaştırma süreci:

1- Dilekçe müracaatı ve evrak tamamlanması

a) Şahıs, Plan gereği kamulaştırılması gereken yerinin kamulaştırılması için dilekçe verir.

b) İmar Müdürlüğü’nden imar durumu ve Planlama müdürlüğünden plan durumu belirlenir.

c) Bu dosya ekinde şunlar bulunmalıdır (Mülkiyet durumu,imar durumu, çap, sayısal pafta, röperli kroki)

d) Kamulaştırma talebi Emlak İstimlak Müdürlüğünce değerlendirilir.

e) Kamulaştırma işlemlerine başlanılması için başkanlık onayı istenir.


2- Başkanlık onayından sonra;

a) Harita Müdürlüğü’nden teklif folyesi istenir.

b) Kıymet Taktir Komisyonundan fiyat istenir.

c) Mülk sahibinin kabul etmesi halinde, (2942 sayılı yasanın 26. maddesi gereği; kamulaştırma bedeli yerine, Belediyenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş taşınmaz mallarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı verilebilir. Kamulaştırma bedeli yerine verilecek taşınmaz malın değeri, belediyenin ihale komisyonunca yoksa bu amaçla kuracağı bir komisyonca tespit edilir. Taşımaz mal bedelleri arasındaki fark taraflarca nakit olarak karşılanır. Ancak idarenin vereceği taşınmaz malın değeri, kamulaştırma bedelinin % 120 sini aşamaz.)

d) Hesap İşlerinden ödenek olup olmadığı sorulur.

e) Encümen Kararı alınır.

f) Şahsa tebligat yapılıp söz konusu parseli pazarlık usulü ile satıp satmayacağına dair dilekçe vermesi istenir. Dilekçe verilirse konu Uzlaşma Komisyonuna iletilir.

g) Uzlaşma Komisyonu şahısla pazarlık yapar.


3- Anlaşma sağlanırsa;

a) Tapu Sicil Müdürlüğü’nden tapuya kaydına şerh düşülmesi istenir.

b) Hesap İşleri Müdürlüğü’nde kamulaştırma bedeli bloke edilir.

c) Tapu işlemleri tamamlanır.

d) Hesap işlerine ödeme yazısı yazılır. İlgilisine bilgi verilir.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com