Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kamulaştırmaya itiraz edilir mi?

Kamulaştırma yapılarak kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallarına el konuluyor. Peki, kamulaştırmaya itiraz edilir mi?


Kamulaştırmaya itiraz edilir mi?


Kamulaştırma yapılarak kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallarına el konuluyor.


Peki, kamulaştırma yolu ile taşınmaz malınıza el konulduğunu düşünelim. Bu durumda kamulaştırmaya itiraz edilir mi? 


Kamulaştırma Kanunu kapsamında düzenlenen esaslara göre, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası kapsamında mahkemenin taşınmazın idare adına tescil edilmesine yönelik verdiği kararlar kesin olup; bu kararın temyiz edilmesi mümkün olmuyor.


Ancak, tescil yönünden kamulaştırma bedeline yönelik itirazlar temyiz yoluyla ileri sürülebiliyor. İtiraz, idare mahkemesine bir dilekçe ile yapılabiliyor. Kamulaştırmaya itiraz dilekçesi aşağıda yer alıyor:


Kamulaştırma bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi..


Dosya Esas: .../…

Duruşma Günü: …/…/…


1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

ERZİNCAN

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

EDEN (DAVALI) : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No

Adres

DAVACI : Adı ve Soyadı

Adres

TALEP KONUSU : Bilirkişi raporuna itiraz


AÇIKLAMALAR :

1- Mahkemenizde görülmekte olan kamulaştırma, bedel tespiti ve tescil davasında inceleme yapan bilirkişi kurulu davacının dava dilekçesinde belirtmiş olduğu hususları tekrarlamış ve bunları doğrudan doğruya raporuna almıştır.


2- Oysa kamulaştırılan taşınmazın şehir içindeki konumu, bu bölgede son zamanlarda yapılan satış işlemleri, taşınmazların değer artışı gibi konular dikkate alınmamış, yeterli inceleme yapılmadan rapor kaleme alınmıştır. Rapor kendi içinde de hesap hataları içermektedir.


3- Bu hali rapor gerçeği yansıtmamaktadır. Yeterli araştırma ve inceleme yapılmadın hazırlanmıştır. Bundan dolayı söz konusu mahkeme kararına dayanak olmaktan uzaktır. Bu nedenle yapılan bilirkişi raporuna itirazımın kabulü ile, yeni bir bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılarak rapor alınmasını talep etme zarureti hâsıl olmuştur.


DELİLLER : Her tür delil

HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 283 ve İlgili mevzuat.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, bilirkişi raporuna itirazımın kabulü ile yeni bir bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılarak rapor alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…


İhtiyati tedbir kararına itiraz eden

Adı ve Soyadı

İmzaIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com