Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kanal İstanbul'a YİD modeli düzenlemesinin tam metni!

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Kanal İstanbul projesi ile ilgili düzenleme yer aldı..


İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Kanal İstanbul projesi ile ilgili düzenlemeye yer verildi. 


Kararname kapsamında 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 485. maddesinin birinci fıkrasının (I) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.


i) 474 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile bu fıkrasın (ı) bendinde yazılı projelerin ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak gerektirmesi halinde 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamı da dahil yap-işlet-devret modeli çerçevesind sermaye şirketlerinin veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesi suretiyle yapılmasını sağlamak."