Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kanunlardaki ibadet yeri ibaresinin açılımına ilişkin kanun teklifi metni!

Kanunlarda yer alan ibadet yeri ibaresinin açılımına ilişkin kanun teklifi verildi..


2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi verildi.


Teklif ile; ilgili kanunlardaki 'ibadet yeri' ibareleri açıkça tanımlanarak cemevlerinin de ibadet yeri sayılması öngörülüyor.


Kanun Teklifi metni


Madde 1- 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda ve 3194 sayılı İmar Kanununda yer alan "İbadet yeri" ibareleri "cami, cemevi, mescit, kilise, sinagog, havra"olarak değiştirilmiştir.


Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.