Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kapatılan kurumların gayrimenkulleri ne olacak?

Olağanüstü hal kapsamında bazı kurum ve kuruluşlar hakkında kapatma kararı alınıyor. Peki, kapatılan kurumların gayrimenkulleri ne olacak?


21 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 3 ay süreliğine OHAL ilan edildi. Olağanüstü hal kapsamında bazı kurum ve kuruluşlar hakkında kapatma kararı alınıyor. Peki, kapatılan kurumların gayrimenkulleri ne olacak?


OHAL kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşların taşınmaz malları Hazineye intikal etmiş sayılıyor.


Hazineye intikal etmiş sayılan her türlü taşınırlar ile mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı ile tapuda resen Hazine adına tescil edilecek taşınmazlar ile ilgili alınacak tedbirler ile bunlar hakkında yapılacak iş ve işlemler dün Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile açıklanıyor.


Tespit işlemleri

(1) İdarece; 667 sayılı KHK gereğince yapılması gereken tespit işlemlerine derhal başlanılır ve mümkün olan en kısa süre içerisinde sonuçlandırılır.

 

Tespit işlemleri, gerektiğinde Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin katılımı ile de yapılabilir. Tespit çalışmaları sonucunda, kapatılan kurum ve kuruluşların malvarlığı ile her türlü defter ve belgelerine ilişkin bilgiler, düzenlenecek bir tutanakta gösterilerek kayıtlara alınır. 


Ayrıca, mümkün ise bu tutanakta; kapatılan kurum ve kuruluşlara ait olan menkul kıymet ve varlıkların cins, miktar ve değerleri de gösterilerek kayıtlara alınır. Yapılacak tespit işlemlerinde, kapatılan kurum ve kuruluşun varsa temsilcisi veya çalışanı da bulundurulur ve düzenlenen tutanaklar bunlar tarafından da imzalanır.


(2) İdare tarafından; kapatılan kurum ve kuruluş adına kayıtlı her türlü kara, deniz ve hava nakil araçları, ziraat işlerinde kullanılanlar dahil her türlü iş makinaları ile hak ve alacaklarının olup olmadığı, defter ve diğer belgeler incelenmek ve ayrıca ilgili idarelerden sorulmak suretiyle tespit edilerek kayıtlara alınır.


(3) Kapatılan kurum ve kuruluşların bina ve araçlarında bulunan veya bu yerlerde olmamakla beraber demirbaş eşya defterlerinde kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın kapatılan kurum ve kuruluşa ait her çeşit büro eşyası, mefruşat, hesap, yazı, bilgisayar, fotokopi ve teksir makinaları, radyo, televizyon gibi elektronik eşyalar, kitap, tablo, biblo gibi her türlü taşınırlar mahallinde düzenlenen tutanak ile tespit edilerek kayıtlara alınır. Demirbaş eşya defterinde kayıtlı olup yerinde bulunmayan eşyalar sorumlulardan talep ve takip edilir.


(4) İdare tarafından il/ilçe tapu müdürlüklerinden; kapatılan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde bulunan taşınmazların tespiti istenilir. Tapuda kapatılan kurum ve kuruluşların adına henüz kayıtlı olmamakla birlikte, şartsız veya mükellefiyetsiz olarak bağış, vasiyet ve benzeri yollarla bunlara intikal edecek olan taşınmazlar da ilgili yerlerden araştırılarak tespit edilir ve kayıtlara alınır.


(5) İdarece, malvarlığına dahil edilmesi gereken başkaca mal, hak ve alacak olup olmadığı araştırılır.


(6) İdarece yapılan tespitlere göre bu Tebliğin ekinde yer alan (EK-1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7) tablolar düzenlenir. Ayrıca, yapılan tespitlerin toplamını gösteren ve bu Tebliğin ekinde yer alan Tespit Sonuç Tablosu (EK-8) düzenlenir. Tespit işlemlerinin sonucundan, bu tabloların örnekleri de gönderilerek Bakanlığa bilgi verilir.


Taşınmazlar

(1) İdarece; kapatılan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde bulunan ve tespit edilen taşınmazların her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tapuda resen Hazine adına tescili ile tescili yapılan taşınmazların listesinin gönderilmesi il/ilçe tapu müdürlüklerinden istenilir.


(2) İdarece yapılan araştırma sonucunda; tapuda, kapatılan kurum ve kuruluşların adına henüz kayıtlı olmamakla birlikte, şartsız veya mükellefiyetsiz olarak bağış, vasiyet ve benzeri yollarla bunlara intikal edecek olan taşınmazların tespiti halinde, bu taşınmazlardan tescili mümkün olanların tapuda Hazine adına tescilleri sağlanır. 


Ancak, şartlı veya mükellefiyetli olarak bağışlanmak suretiyle, vasiyet veya benzeri yollarla bunlara intikal edecek olan taşınmazların tapuda Hazine adına tescilleri yapılarak, mümkün olduğu ölçüde şart veya mükellefiyet doğrultusunda kullanımı sağlanır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com