Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kapıcı ibraname örneği!

Apartmanlarda görevi sonlandırılan kapıcıya tazminatı verildikten sonra ibraname imzalattırılıyor. İşte kapıcı ibraname örneği..


Apartmanlarda görevi sonlandırılan kapıcıya tazminatı verildikten sonra ibraname imzalattırılıyor.


İbraname, işçinin hizmet sözleşmesinin sona ermesinden dolayı, işverenden kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret vb. tüm alacaklarını aldığını ve başka alacağının kalmadığını gösteren belge oluyor.


Bu ibraname kapsamında, kapıcının çalışa süresi boyunca alacağının kalıp kalmadığını belirtmesi gerekiyor. Kapıcı ibraname örneği şu şekilde sıralanıyor:


Kapıcı ibranamesi örneği


Çalışmakta olduğum................................................adresindeki Apartmandaki görevimden ayrılmış bulunmaktayım , ................................... Apt. Yönetiminden İşe Başladığım tarihten , İşten ayrıldığım ........./............/.2006 (dahil) tarihine kadar geçen çalışma sürem boyunca bütün ücretimi ve pirimlerimi tamamen almış bulunduğumu, bundan başka ayrıca hafta tatili ve genel tatil günlerinde, kanunen ödenmesi gereken ücretlerimle, yapmış olduğum fazla mesailer karşılığı ücretlerimi, yıllık ücretli izinlerimi ve ayrılış sırasında yıllık ücretli izne karşılık olan ücretimi ve benzeri bilcümle alacaklarımı ve ihbar ve kıdem tazminatımı tamamen almış olduğumu beyan ve kabul ederim. 


Böylece adı geçen Apartman yönetiminden her türlü alacağımı eksiksiz almış bulunduğumu ve ücret, pirim, fazla mesai ücreti, yolluk, ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı gibi veya bunlara hizmet akdinden, toplu iş sözleşmesinden veya kanuni haklarımdan dolayı hiçbir şekilde ve surette başkaca alacağım kalmadığını ve bir hak talebinde bulunmayacağımı ikrarla ................................................................. ADRESLİ APARTMAN YÖNETİMİNİ tekmil alacaklarımdan tam bir şekilde ibra eylerim.ADI SOYADI

imza
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com