Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kapıcı kıdem tazminatını yeni malik mi öder?

4857 sayılı İş Kanunu gereğince apartmanlarda çalışan kapıcılar, diğer işçiler ile aynı haklara sahip oluyor. Peki, kapıcı kıdem tazminatını yeni malik mi öder? Sorumluluk kimdedir?


4857 sayılı İş Kanunu gereğince apartmanlarda çalışan kapıcılar, diğer işçiler ile aynı haklara sahip oluyor. Kanunen kapıcılar da Kıdem Tazminatı almaya hak kazanabiliyor.


Kapıcı tazminat giderlerine apartmandaki tüm malikler eşit olarak katılabiliyor. Peki, daireyi yeni satın alan kimseler bu tazminattan sorumlu olur mu? Kapıcı kıdem tazminatını yeni malik mi öder?


Hesaplanan kıdem tazminatına esas alınan sürenin bir bölümünün önceki malik dönemine ait olması borcun doğduğu tarihte malik olan davalıyı bu sorumluluktan kurtarmıyor. 


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 03.10.2001 tarih, 2001/18-642 E., 2001/662 K. sayılı kararı gereğince; yerel Mahkemece, davalı malikin bağımsız bölümü satın aldığı tarih ile işçinin emeklilik nedeniyle işyerinden ayrıldığı tarih arasındaki süreye isabet eden kıdem tazminatından sorumlu olacağı gerekçesi ile dava kısmen kabul ediyor.


Hesaplanan kıdem tazminatının bir bölümünün önceki malik dönemine ait olması, borcun doğduğu tarihte malik olan davalıyı, bu sorumluluktan kurtarmaz. Şartları varsa, ödediği kıdem tazminatının önceki malik dönemine isabet eden miktarı için rücuu hakkını kullanabiliyor.


Devreden malikin sorumluluğu ancak devrettiği tarihe kadar ve devrettiği tarihteki ücretle sınırlı oluyor. Ayrıca borcun devir tarihinden itibaren iki yıl içerisinde doğmuş olması gerekiyor. Bu tarihten sonra doğan borçlardan artık devreden malik sorumlu olmuyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com