Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kapıcı kira öder mi?

Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu olmamakla birlikte konut tahsis edilmesi halinde kapıcı kira öder mi? Kapıcı kira ödemez mi?


Kapıcı kira öder mi?


Anataşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak ve yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek gibi görevlerden sorumlu kapıcılar, haftalık 45 saat çalışıyor.


İş Kanunu ile sözleşme hükümlerine göre hafta tatili verilir. Konut kapıcısına İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödeniyor. Bunun yerine kapıcıya konut da verilebiliyor.


Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu olmamakla birlikte konut tahsis edilmesi halinde kapıcı kira öder mi? Kapıcı kira ödemez mi?


Kapıcıya, görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemez. Ayrıca bu konutun 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olması gerekiyor.


Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme ile belirleniyor.


Kapıcı konutu tahliyesi

Kapıcı konutunun boşaltılmasında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanıyor. Bu konuda iş veya toplu iş sözleşmesinden doğan haklar saklıdır.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com