Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kapıcı konutu tahliyesi!

Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu olmamakla birlikte kimi zaman kapıcılara konut tahsis edilebiliyor. Peki, görev sonunda kapıcı konutu nasıl tahliye edilir?


Kapıcı konutu tahliyesi!


Konut kapıcısı, apartman bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri görüyor.


Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu olmamakla birlikte kimi zaman kapıcılara konut tahsis edilebiliyor. Kapıcının görevinin son bulması halinde kapıcıdan bu konutu tahliye etmesi istenebiliyor. 


Kapıcı konutu tahliyesi için sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açılabiliyor:


................. MAHKEMESİ’NE


DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:


KONU: Kapıcı Dairesinin Tahliyesi İstemi


AÇIKLAMA ve GEREKÇELER:


Davalı ..., müvekkilin yöneticiliğini yapmakta olduğu apartmanda kapıcılık yapmaktadır. Yaklaşık .... yıldır kapıcılık yapan davalı kişi, apartman yönetimi tarafından defalarca yazılı ve sözlü olarak uyarılmış olmasına rağmen, uyumsuz hareketleri, işine karşı ilgisizliği ile gerek binada bulunan diğer kişileri gerekse komşu binadaki insanları rahatsız eder hale gelmiş, tüm apartman sakinleri ve çevre sakinlerini huzursuzluğa ve endişeye sevk eden hareketler içine girmiştir.


Tüm yazılı ve sözlü uyarılara rağmen davalı kapıcı, söz konusu tavır ve davranışlarını değiştirmemiş olduğundan, hakkında .... Apt. Kat Malikleri Kurulunun .. / .. / .... tarihinde yaptığı toplantı sonucu almış olduğu ... sayılı kararla, kapıcının görevine son verilmiş olup, halen oturmakta olduğu kapıcı dairesini boşaltmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda, apartman yönetimi adına yönetici olan müvekkil tarafından davalıya ............... Noterliği vasıtasıyla .. / .. / .... tarih ve .../... yevmiye numaralı ihtarname çekilmiş ve söz konusu kapıcı dairesini boşaltması ihtaren kendisine bildirilmiştir.


Davalı kapıcı, ihtarname kendisine tebellüğ ettirilmiş olmasına rağmen, oturmakta olduğu daireyi boşaltmamakta ısrar etmekte olduğundan, işbu dilekçe ile tahliye işleminin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla dava açmamız zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER: 634 sayılı Kanun Ek madde 2 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER: .. / .. / .... tarihli kapıcılık sözleşmesi, .... Apartman Kat Malikleri Kurulunun .. / .. / .... tarih ... sayılı kararı, ... Noterliği vasıtasıyla çekilen ihtarname, tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı kapıcı ile müvekkil yönetici arasında yapılan kapıcılık sözleşmesinin feshedilerek sona erdirilmesine rağmen binaya ait kapıcı dairesini hala tahliye etmeyen kapıcı davalının tahliyesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesi müvekkil adına vekaleten talep olunur. .. / .. / ....


Davacı Vekili Av.

................

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedi.com