Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kapıcı yıllık izin dilekçesi örneği!

Yıllık iznini kullanmak isteyen kapıcılar, bir dilekçe ile apartman yönetimine başvuruluyor. İşte kapıcı yıllık izin dilekçesi örneği..


Kapıcı yıllık izin dilekçesi örneği!


Apartman bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri kapıcılar karşılıyor.


2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirleniyor. Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılıyor.


Yıllık iznini kullanmak isteyen kapıcılar, bir dilekçe ile apartman yönetimine başvuruluyor. Kapıcı yıllık izin dilekçesi örneği şu şekilde:


Kapıcı yıllık izin dilekçesi örneği:.. /.. …/2015............... Site/Apartman Yönetimine


……………………………................... adresinde apartman/sitede………………………… ........ sigorta sicil nosu ile ……………çalışan işçinizim. ………………2015 yılına ait yıllık ücretli iznimi …../.…./…….... ve ……../…../…….... tarihleri arasında kullanmak istiyorum.


Gereğinin yapılmasını arz ederim.


Saygılarımla, Adı Soyadı


İmza-Tarih İzin Çıkış Tarihi :

İzin Dönüş Tarihi :

Yol İzni (Ücretsiz) : …... (Gün) Talep Edilmiştir/ Talep Edilmemiştir 

İzin Kullanacağım

Adres :

Telefon :Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com