Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kapıcı yıllık izin formu!

Kapıcıların yıllık iznini kullanabilmesi için yıllık izin formunu doldurmaları ve apartman yönetimine teslim etmeleri gerekiyor. İşte kapıcı yıllık izin formu örneği..
Apartman görevlisi olan kapıcıların hakları, İş Kanunu kapsamında düzenleniyor. Kanununa göre kapıcılar da "işçi" olarak kabul ediliyor.


Kapıcıların yıllık izin hakları da bulunuyor. Kapıcıların yıllık iznini kullanabilmesi için yıllık izin formunu doldurmaları ve apartman yönetimine teslim etmeleri gerekiyor. İşte kapıcı yıllık izin formu örneği;


Kapıcı yıllık izin formu örneği 


.. /.. …/2016


............... Sitesi/Apartmanı Yönetimine


……………………………............................ adresinde apartman/sitede………………………… ........ sigorta sicil nosu ile ……………çalışan kapıcınızım. ………………2015 yılına ait yıllık ücretli iznimi …../.…./…….... ve ……../…../…….... tarihleri arasında kullanmak istiyorum.


Gereğinin yapılmasını arz ederim.


Saygılarımla, Adı Soyadı


İmza-Tarih İzin Çıkış Tarihi :

İzin Dönüş Tarihi :

Yol İzni (Ücretsiz) : …... (Gün) Talep Edilmiştir/ Talep Edilmemiştir 

İzin Kullanacağım

Adres :

Telefon :Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com