Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Karaman Havalimanı Yüksek Planlama kurulu kararı için imzaya açıldı!

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yılın son müjdesini verdi ve Karaman Havalimanının Yüksek Planlama kurulu kararı için imzaya açıldığını söyledi.


Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yılın son müjdesini verdi ve Karaman Havalimanının Yüksek Planlama kurulu kararı için imzaya açıldığını söyledi.


Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Karaman havalimanının Ereğli, Aksaray ve bölgeye  hizmet vermek amacıyla planlandığını ve havaalanının kısa sürede yapımına başlanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.


YÜKSEK PLANLAMA KURULU'NDA İMZAYA AÇILDI

Karaman’a h er alanda yapılacak olan yatırımların bizatihi takipçisi olduğunu vurgulayan  Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bunlardan biri olan Karaman Havalimanı'nı nasıl ve ne şekilde tamamlayacağımızı belirlemek için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Aslan  VE bakanlık yetkilileri ile sürekli görüşüyoruz.  Bir problem yaşamak istemiyoruz ve  bunun için Karaman havaalanının  bizzat devlet tarafından doğrudan yapılmasına karar verdik. Bu çerçevede, kararı verdikten sonra Maliye Bakanlığımız, Hazine Müsteşarlığımız ve Kalkınma Bakanlığımızdan olumlu görüşler aldık. Karaman havalimanı ,  Yüksel Planlama Kurulu kararı için imza açıldı" 


2 yıl içinde tamamlanması planlanan havalimanının  bölgeye hizmet vereceğini  ve  birçok kişiye   istihdam sağlayacağını vurgulayan Elvan, havalimanının devreye girmesi için her türlü çabayı gösterdiklerini ve kısa bir süre içinde tüm pürüzleri gidereceklerini ifade etti.


BÖLGEYİ UÇURACAK

Yüksek Planlama kurulunda imzaya açılan Karaman havaalanı için 2017 yılında düğmeye basılarak 2 yıl içinde bitirilmesi planlanıyor.


Sudurağı mevkiine yapılacak olan havaalanının sosyal kültürel ve ekonomik anlamda Karaman’a büyük katkı sağlayacağını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul  Çalışkan, "Özellikle yurtdışında yaşayan gurbetçi hemşehrilerimizin sayısı oldukça fazla. Yapılacak olan havaalanı sayesinde hemşehrilerimiz bulundukları ülkeden hava yoluyla doğrudan Karaman’a gelme imkanına kavuşacaktır. Ayrıca, Niğde, Aksaray, Ereğli, Mut, Mersin gibi yakın il ve ilçeler bu havaalanından faydalanacaktır. Bu bağlamda havaalanının şehrimize ekonomik ve sosyal anlamda da büyük katkısı olacak" dedi.

Karaman Havaalanı, Proje alanı karayolu mesafesiyle Karaman il merkezine yaklaşık 20 kilometre, Konya’nın Ereğli ilçesi merkezine yaklaşık 60 kilometre Konya ili merkezine ise yaklaşık 130 kilometre mesafede. Projede bir adet pist bir adet apron bir adette taksirut planlanmakta. Ayrıca iç ve dış hatlar terminali ve havalimanı için gerekli tüm üst yapı tesislerin yapımı gerçekleştirilecek. Karaman havalimanı projesi kapsamında üst yapı tesisleri de dahil olmak üzere 378 bin hektarlık alana sahip olacak.


Yüksek Planlama Kurulu

Yüksek Planlama Kurulu, Başbakanın başkanlığında, Bakan ile Başbakanın belirleyeceği diğer bakanlardan oluşur. Başbakanın bulunmadığı toplantılara Bakan veya Başbakanın belirleyeceği bir bakan başkanlık eder. Kurulun görüşeceği konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği durumlarda, Kurula Başkan tarafından diğer bakanlar ve kamu görevlileri de çağrılabilir. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel hedefler ile politikaların belirlenmesine esas teşkil edecek hususlar Yüksek Planlama Kurulunda görüşülerek tespit edilir. Bu suretle tespit edilen esaslar Bakanlar Kurulunda öncelikle görüşülerek karara bağlanır. 


Yüksek Planlama Kurulunun görevleri şunlardır:

1) İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerinin tayininde Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programları, Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce, belirlenen amaçlara uygunluk ve yeterlik bakımından incelemek,

2) Ülkenin yurt içi ve yurt dışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek düzeyde kararlar almak,

3) Yatırım ve ihracatın teşvikine ilişkin esasları tespit etmek,

4) Toplu Konut İdaresi bütçesini onaylamak,

5) Kanunlarla ve diğer mevzuatla yetki verilen konularda karar vermek.


Gazete Anadolu
Önerilen Bağlantılar : 3. Havalimanı, TOKİ Aksaray kura