Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Karayolları Genel Müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılında kuruldu. Bununla birlikte; 1960 yılında, 7.049 km’si asfalt, 34.990 km’si stabilize, 9 168 km’si toprak ve 10.335 km’si geçit vermeyen yol olmak üzere 61.542 bin km’lik bir yol ağına ulaşıldı.Karayolları Genel Müdürlüğü nasıl meydana geldi?


Osmanlı’nın yükseliş döneminde bir yol ağı geliştirildi. Fakat bu yollar zamanla ihmal edildi.  1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti 4 000 km.si iyi durumda olan 18.350 km. yol ağı devraldı.  Bu yollara bakım yaptı ve demiryolu çalışmalarına ağırlık verdi. 1929 yılında Nafia Vekaleti (Bayındırlık Bakanlığı) içinde Şose ve Köprüler Reisliği kuruldu. Daha sonrada yol kanunu çıkarıldı. 


1948 yılında karayolu atılımları gerçekleşmeye başladı. 1948 yılında yol yapımı hakkında bir devrim oldu diyebiliriz. 1948 yılına kadar insan gücü ile yapılan yollar bu yıl sonrasında makineli çalışmaya döndü. Bu çalışmalar devam ederken 1 Mart 1950’de Karayolları Genel Müdürlüğü kuruldu. 


Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurt çapına dağılmış bölge teşkilatları oluşturuldu, makinalı çalışmayı yürütmek için gerekli olan makine parkı sağlandı, personel eğitimine ağırlık verilerek planlama, etüt proje, yapım ve bakım çalışmalarına başlandı.


Karayolları Genel Müdürlüğü tarihinde neler yaptı?


1925 yılında “Yol Mükellefiyeti Kanunu” çıkarıldı.

1927 yılında devlet ve il yollarının yapım, bakım ve onarımları İl Özel İdarelerine verildi.

İlk kez ülke yolları hakkında 5 yıllık programlar hazırlanması kararı alındı.

1929 yılında Şose ve Köprüler Kanunu çıkarıldı.

“MİLLİ ŞOSE” adıyla tanımlanan toplam 3594 km. devlet yolu ağı belirlendi.

1935 yılında, Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde Şose ve Köprüler Reisliği kuruldu.

1937 yılında, 22 bin km uzunluğunda birinci derecede önemli bir karayolu ağı planlandı.  Yol programının uygulanmasına 1938’de başlandı.

1939 yılında ilk Karayolları Bölge Müdürlüklerinin temeli atıldı. İran Transit yolunda ve İzmir’de Bölge Müdürlükleri oluşturuldu.


1923-1947 arasındaki çalışmalar sonucunda:

825 km’si asfalt,  116 km’si parke,  geri kalanı ise şose, tesviye ve ham olmak üzere 43.743 km uzunluğunda bir karayolu ağı oluşturuldu.

1945 yılında 44 bin km’lik yolun 20 bin km’sinin on beş yılda geçilir hale getirilmesi planlandı.

1950 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü kuruldu.

Makine ile bakımı yapılan yol uzunluğu; 1950’de 8 024 km iken,  1960’ta 33 bin km’ye çıkarıldı. Her mevsim geçit veren yol uzunluğu;  1950’de 9 624 km iken,  1960’ta 22 bin km.ye ulaştı.

1960 yılında, 7.049 km’si asfalt, 34.990 km’si stabilize,  9 168 km’si toprak ve 10.335 km’si geçit vermeyen yol olmak üzere 61.542 bin km’lik bir yol ağına ulaşıldı.

1960-1970 yılları arasında ise, asfalt kaplamaya önem verildi.

1970 yılında, trafiği yoğun ana yollarda, büyük şehirlerin çevrelerinde çok şeritli ekspres yollarla otoyolların yapımı önem kazandı.

Boğaziçi Köprüsü 30 Ekim 1973 yılında açıldı.

1970 sonları;

Asfalt kaplamalı devlet yolu: 17 bin km

İl yolu: 2 bin km’si asfalt 25 bin km

1980;

Devlet yolu:  24 500 km’si asfalt, 35 bin km 

İl yolu: 9 bin 600 km’si asfalt  27 bin 500 km

1980’li yıllarda otoyol çalışmaları başladı.

2002 yılı sonunda, Acil Eylem Planı kapsamında, Bölünmüş Yol yapım çalışmalarına hız verildi.

2003 yılı öncesi 6.101km uzunluğundaki bölünmüş yol ağı sadece 6 ili birbirine bağlamışken;  2003-2011 yılları arasında Acil Eylem Planı kapsamında trafiğe açılan 15.126 km ile birlikte, bölünmüş yol ağı 21.227 km’ye ulaştı. 74 ilin birbiri ile bağlantısı sağlandı.


Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda kaç km yol vardır?


2.236 km otoyol,  31.413 km devlet yolu, 31.459 km il yolu ile toplam 65.108 km yol  ağı Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundadır.


Karayolları Genel Müdürlüğü’nün hedefinde kaç km yol bulunmaktadır?


Karayolları Genel Müdürlüğü’nün hedefleri; 2015 yılında 26.500 km, 2019 yılında 31.000 km ve 2023 yılında 36.500 km.


Karayolları Genel Müdürlüğü’nün görevleri nelerdir?


-Otoyol, Devlet ve İl yolları ağını tespit etmek ve bu ağdaki değişiklikleri hazırlamak, 

-Yol ağı üzerindeki yol ve köprüleri inşa ve ıslah etmek, onarmak ve emniyetle kullanmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak ve bu konularda gerekli eğitim yapmak,

-Projelendirme, yapım, onarım, bakım ve diğer hususlar hakkında standartlar tespit etmek, teknik şartnameler hazırlamak,

-Yolların kullanılması, yol ve trafik güvenliği ve bakımına ait esas ve kaideleri tespit etmek, yürütmek ve uygun göreceği yol işaretlerini tesis etmek,

-Görevi ile ilgili işler için lüzumlu harita, etüd ve proje işlerini yapmak ve yaptırmak,

-Genel Müdürlüğün çalışmalarına ait bilgileri toplamak, basmak, yayınlamak,

-Yolların yapım, ıslah, onarım ve bakımına, emniyetle işlemesine gerekli garaj ve atölyeleri, makina ve malzeme ambarları ile depolarını, servis ve akaryakıtı, tesislerini, laboratuvarları, deneme istasyonlarını, tarihi yol ağlarına ait köprü ve diğer bütün yan tesisleri, yol boyu inkişafı ve ağaçlandırılması için lüzumlu fidanlıkları, dinlenme yerlerini, bakım ve trafik emniyetini sağlayacak bina ve lojmanları, verici telsiz istasyonları ile gerekli muhabere şebekelerini, Genel Müdürlüğün görevlerini daha verimli şekilde yönetimine yarayacak diğer her türlü sosyal tesisleri, hazırlayacağı ve hazırlatacağı plan ve projelerine göre yapmak, yaptırmak, onarmak, donatmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak,

-Burada belirtilen görevlerin yapılabilmesi için lüzümlu her türlü alet,edavat,taşıt ve makinalar ile donatımlarını, bunların işletilmesi ve onarılması için gerekli bütün malzemeyi seçmek, sağlamak, gerekenleri imal etmek veya ettirmek, depo etmek, onarmak, gerekli ambar, atelye ve tesisleri donatmak ve işletmek,

-Genel Müdürlüğün görevleri içinde bulunan işlerin, yapılması, trafik akımının emniyetle ve kolaylıkla sağlanması için gerekli (arazi dahil) her türlü binalı ve binasız taşınmaz malları kamulaştırmak, satın almak, kiralamak, kanunlarına göre geçici olarak işgal etmek,

-Otoyol, Devlet ve İl yolları ile ilgili diğer kanunların tahmil ettiği işleri yapmak.

Karayolları Genel Müdürlüğü başkanı kimdir?

Mehmet Cahit Turhan, 1960 yılında Trabzon’da doğdu. 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümünü bitirdi. Turhan, 1985 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nde İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü Kapıkule-Edirne Yolu (Edirne Kent Geçişi) Grup Şefliği emrinde Mühendis olarak başladı. 1986 tarihinde Karadeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 15.8.1988 tarihinde Büro Mühendisi, 15.11.1990 tarihinde Kontrol Mühendisi, 12.9.1994 tarihinde Çatalca Köprülü Kavşağı (TEM) Çatalca Arası Bağlantı Yolu Otoyolu Yapım Kontrol Şefi görevlerine atandı.

Mehmet Cahit Turhan, 1.4.1997 tarihinde Karayolları İstanbul 17. Bölge Müdürlüğünde Otoyolu Bakım İşletme Başmühendisi, 7.12.1998 tarihinde Otoyolu Yapım Başmühendisi, 19.10.1999 tarihinde de İstanbul 17. Bölge Müdür Yardımcısı görevlerine atanan TURHAN, 11.11.2002 tarihinde aynı Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdürü olarak görevlendirildi ve 18.6.2003 tarihinde bu göreve vekaleten atandı.

17.10.2003 tarihinde görevlendirildiği Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı görevine 20.7.2005 tarihinde asaleten atanan Mehmet Cahit TURHAN, 29.12.2005 tarihinden itibaren vekaleten yürüttüğü Karayolları Genel Müdürü görevine 16.01.2006 tarihinde asaleten atandı.


Karayolları Genel Müdürlüğü iletişim bilgileri nedir?


GENEL MÜDÜRLÜK- 312 - 415 70 00

E-Posta:  info@kgm.gov.tr

 YOL DANIŞMA - 312 - 415 88 00 / 312 - 425 47 12

OGS - KGS DANIŞMA - 444 11 17

1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kağıthane/İSTANBUL

Telefon: 212 - 312 17 00- bol01@kgm.gov.tr

 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Bornova/İZMİR- 232 - 435 84 00 ( 5 hat )- bol02@kgm.gov.tr

 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA- 332 - 235 44 01 ( 7 hat )- bol03@kgm.gov.tr

 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA- 312 - 384 31 41 ( 20 hat )- bol04@kgm.gov.tr

 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN- 324 - 320 17 27 ( 10 hat )- bol05@kgm.gov.tr

 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ- 352 - 336 45 50 ( 12 hat )- bol06@kgm.gov.tr

 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN- 362 - 437 47 80 -81- bol07@kgm.gov.tr

 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ- 424 - 237 59 91 ( 6 hat )- bol08@kgm.gov.tr

 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR-412 - 228 80 50 ( 10 hat )- bol09@kgm.gov.tr 

 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON-462 - 248 18 71 ( 11 hat )- bol10@kgm.gov.tr

 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VAN- 432 - 214 93 40 ( 8 hat ) - bol11@kgm.gov.tr

 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM- 442 - 316 61 62 ( 9 hat )- bol12@kgm.gov.tr

 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA-242 - 334 77 00 ( 18 hat )- bol13@kgm.gov.tr

 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURSA-224 - 360 70 00 ( 22 hat )- bol14@kgm.gov.tr

 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU -366 - 215 23 35 ( 6 hat )- bol15@kgm.gov.tr

 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS -346 - 227 82 00 ( 8 hat )- bol16@kgm.gov.tr

 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KARS 474 - 213 63 29 ( 8 hat )- bol18@kgm.gov.tr

 KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI BÖLGE MÜD. / BURSA- 224 - 275 78 00 (50 hat )- kosob@kgm.gov.tr

 ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ Akköprü/ANKARA- 312 - 303 96 00- bol23@kgm.gov.tr

 İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ Tavşancıl/KOCAELİ-262 - 753 03 11- bol21@kgm.gov.tr

 EĞİTİM MERKEZİ ANKARA-312 – 299 13 60 


Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan işler:Karayolları Genel Müdürlüğü

Kirazlık Köprüsü - Bartın 1928
Karayolları Genel Müdürlüğü


Karayolları Genel Müdürlüğü

İzmir Kemalpaşa Yolu - 1935
Karayolları Genel Müdürlüğü

Ankara İstanbul yolu çalışmaları