Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kasım ayında ödenen vergiler 2017!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan vergi takvimine göre Kasım ayı içerisinde gayrimenkul vergilerinin ödenmesi gerekiyor..


Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) her ay hangi verginin ödenmesi gerektiğini vergi takvimi altında açıklıyor. Bu ay GİB tarafından hazırlanan vergi takvimine göre, gayrimenkul vergilerinde 2. taksitlerin Kasım ayı içerisinde ödenmesi gerekiyor.


Kasım ayında ödenen vergiler 2017 arasında, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile veraset intikal vergisi sıralanıyor.


Kasım ayında ödenen vergiler;


01/11/2017 09/11/2017 16-31 Ekim 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/11/2017 10/11/2017 16-31 Ekim 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2017 14/11/2017 2017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı


01/11/2017 14/11/2017 2017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı


01/11/2017 15/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2017 15/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2017 15/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/11/2017 15/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2017 15/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/11/2017 15/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2017 17/11/2017 2017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi


01/11/2017 17/11/2017 2017 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi


01/11/2017 20/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2017 20/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2017 20/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2017 20/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2017 20/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2017 20/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/11/2017 23/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/11/2017 23/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


01/11/2017 24/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


16/11/2017 24/11/2017 1-15 Kasım 2017 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


16/11/2017 27/11/2017 1-15 Kasım 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi


01/11/2017 27/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/11/2017 27/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/11/2017 27/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/11/2017 30/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/11/2017 30/11/2017 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi


01/11/2017 30/11/2017 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi


01/11/2017 30/11/2017 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi


01/11/2017 30/11/2017 2017 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi


01/11/2017 30/11/2017 2017 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. 

Taksit Ödemesi

01/11/2017 30/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2017 30/11/2017 Ekim 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/11/2017 30/11/2017 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com