Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kastamonu Küre sözleşme imzalama işlemleri!

Kastamonu Küre (106 konut) 2+1 tipi Asil Konut Alıcıları Sözleşme Programı 02- 13 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek..


Kastamonu Küre  (106 konut)  2+1 tipi Asil Konut Alıcıları Sözleşme Programı 02- 13 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; asil hak sahipleri kendilerine belirtilen gün ve saatte bankada hazır bulunacaklardır. 


Aşağıda yer alan program çerçevesinde sözleşme imzalama işlemleri saat 09:00’da başlayacak olup; kişiler kendi imkanları ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Küre Şubesine ulaşım sağlayacaklardır.


Banka’ya giderken;

T.C. Nüfus Cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ve bu belgenin bir adet fotokopisi ve T.C. Kimlik numarası (Şube tarafından kişinin dosyasında saklanacak).


Sözleşmenin vekâleten yapılması durumunda, adına sözleşme imzalayacak kişi için düzenlenmiş, “Adıma Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamaya yetkilidir.” veya “Adıma Gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir.” ifadesini içeren noter tasdikli Vekâletname ve vekil olan kişinin Nüfus Cüzdanı veya yerine geçen belge.


B1 tipi konut alıcıları, Küre Belediye Başkanlığı tarafından imzalatılan Başvuru Formunun fotokopisini ibraz ederek sözleşme imzalayacaklardır. (Şube tarafından kişinin dosyasında saklanacaktır.).