Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat irtifak - mülkiyet projesi ücreti 2016!

İnşa çalışmaları başlanan ve biten bir bina üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulabiliyor. Peki, kat irtifak - mülkiyet projesi ücreti 2016 ne kadar?


Kat irtifak - mülkiyet projesi ücreti 2016!


İnşa çalışmaları başlanan ve biten bir bina üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulabiliyor. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti esasları Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor.


Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından kurulan hak kat irtifakı olarak karşımıza çıkıyor.


Kat mülkiyeti ise, inşaatı tamamlanmış ve iskan belgesine sahip yapılar üzerinde yapılan satışlarda kazanılan mülkiyet hakkına deniyor. Anagayrimenkulün tümünün mülkiyeti (Kat mülkiyeti) ne çevrilmeden o gayrimenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamıyor.


Kat mülkiyetinin tescili, tapu memurunca düzenlenen resmi senet uyarınca veya aşağıdaki fıkraya göre verilen bir mahkeme hükmü ile yapılıyor.

 

Kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir gayrimenkul üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarında, mirasçılardan veya ortak maliklerden biri, paylaşmanın, kat mülkiyeti kurulması ve bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle yapılmasını isterse, hakim, o gayrimenkulün mülkiyetinin, 12 nci maddede yazılı belgelere dayanılarak kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkleştirilmek suretiyle bağımsız bölümlerin ortaklara ayrı ayrı tahsisine karar verebiliyor.


İnşaata başladıktan sonra da inşaata başlamadan önce de gerekli belgeler ile belediyeye başvuru yapılması halinde kat irtifakı kurulabiliyor. Peki, Kat İrtifak - Mülkiyet Projesi Ücreti 2016 ne kadar?


Kat İrtifak - Mülkiyet Projesi Ücreti 2016

Proje Başına adet 65 TL harç bedeli tahsil ediliyor.  


Gecekondu Önleme Bölgesi Planı ve İmar Islah Planı uygulanacak bölgelerde, ücretin yüzde 50'si alınıyor.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com