Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat irtifakı nasıl tesis edilir?

İnşaat çalışmaları başlamamış ya da henüz bitmemiş olan yapılar üzerinde kat irtifakı kurulabiliyor. Peki, kat irtifakı nasıl tesis edilir?


Kat irtifakı nasıl tesis edilir?


İnşaat çalışmaları başlamamış ya da henüz bitmemiş olan yapılar üzerinde kat irtifakı kurulabiliyor. Bilindiği üzere, Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri içino arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından kurulan irtifak hakkı olarak karşımıza çıkıyor.


Kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğuyor. Söz konusu senet tapu sicil müdürlüğünce düzenleniyor. Peki, kat irtifakı nasıl tesis edilir?


Kat irtifakı için gerekenler:

Kat irtifakının tesis edilmesi için, anayapı henüz tamamlanmamış olması; yapılacak bölümler bağımsız olması; yapılacak yapının tamamında kat irtifakı kurulması; maliklerin tümünün istemde bulunmuş olması; birden çok malik varsa resmi senet, tek malik varsa istem belgesi düzenlenmiş olması gerekiyor.


1) Dilekçe: Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere, değerleri ile orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tüm maliklerce imzalanmış dilekçe.


2) Genel İnşaat Projesi: Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve doğruluğunun belediyece (belediye sınırları dışında bayındırlık ve iskan müdürlüğünce) tasdik edilmiş olması gerekir.


3) Bir arsa üzerine birden fazla inşa edilen yapıların her birinin projede ayrı ayrı gösterilmesi ve blok yapılarda, her blok için ayrı proje verilmesi zorunludur.


4) Vaziyet Planı: Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumunu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesinde, vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur.


5) Yönetim Planı: Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen yönetim planının her sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir.


6) Liste: Listenin, her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi niteliğini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini göstermesi ve ana gayrimenkulun maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ve noterden tasdikli olması gerekir.


7) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,


8) Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,


9) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com