Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat irtifaklı evin emlak vergisi!

Kimi zaman arsa üzerinde apartman binası inşa edilmesine rağmen, kat mülkiyeti tapuları alınmadan kullanılmaya başlanabiliyor. Peki, bu gibi durumlarda kat irtifaklı ev için hangi oranda vergi ödenir?


Kat irtifaklı evin emlak vergisi!


Emlak vergisi, arsa, arazi, mesken ve işyerleri içn farklı oranlarda hesaplanarak tahsil ediliyor. Bu oranlar büyükşehir belediyelerinde yüzde 100 zamlı olarak uygulanıyor.


Kimi zaman arsa üzerinde apartman binası inşa edilmesine rağmen, kat mülkiyeti tapuları alınmadan kullanılmaya başlanabiliyor. Peki, bu gibi durumlarda kat irtifaklı ev için hangi oranda vergi ödenir? 


GİB.07.08.2012 tarih ve 1.22.6618-2457 sayılı özelge gereğince kat irtifakı olan gayrimenkuller için arsa değil, bina vergisi (yani ev, büro ve dükkân vergisi) ödeniyor.


1.22.6618-2457 sayılı özelge


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, İstanbul İli, ... Belediyesi sınırlarında bulunan ve 19/3/2010 tarihinde kat irtifaklı tapu aldığınız gayrimenkul için adı geçen Belediye Başkanlığı tarafından kat mülkiyetine geçmediğiniz gerekçesiyle arsa vergisi tahakkuk ettirildiği belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun bina vergisinin mükellefini belirleyen 3 üncü maddesinde; bina vergisini, binanın malikinin, varsa intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenlerin ödeyeceği hükme bağlanmıştır.

            

Aynı Kanunun vergi değerini tadil eden sebepleri belirleyen 33 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında, yeni bina inşa edilmesinin vergi değerini tadil eden sebep olduğu; 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında da, 33 üncü maddede (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde (geçici ve daimi muafiyetten faydalanılması hali dahil) emlak vergisi bildiriminin verilmesinin zorunlu olduğu, bildirimlerin yeni inşa edilen binalar için, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde, inşaatın bitimi bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulmuş ise olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde emlakın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verileceği; 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasında ise, üzerine bina yapılan arsanın, arazi vergisi mükellefiyetinin inşaatın bittiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren sona ereceği hükümlerine yer verilmiştir.

            

Bu hükümlere göre, bina vergisi mükellefiyeti; yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarihi takip eden bütçe yılından itibaren, bina yapı kullanma izin belgesinin alınmasından önce kullanılmaya başlanılmış ise kullanılmaya başlanıldığı tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlamış olmaktadır.

            

Öte yandan, binanın, fen ve sağlık bakımından oturmaya elverişli hale gelmesi, su, elektrik ve doğalgaz aboneliğinin tesis edilmesi, mesken olarak kullanıldığına karine teşkil etmekte olup dolayısıyla mükelleflerin bina vergisi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

            

Bu itibarla, İstanbul İli, ... Belediye sınırları içinde bulunan ve 19/3/2010 tarihinde kat irtifaklı tapu aldığınız gayrimenkulün bina olarak kullanılmaya başlanması halinde, kat mülkiyetine geçilip geçilmediğine bakılmaksızın, kullanılmaya başlandığı tarihi takip eden bütçe yılı itibarıyla bina vergisine tabi tutulması gerekecektir.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com