Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi noter masrafı!

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi noter huzurunda imzalanıyor. Peki, sözleşme için gerekli belgeler nelerdir? Kat karşılığı inşaat sözleşmesi noter masrafı ne kadar?


 Kat karşılığı inşaat sözleşmesi noter masrafı!


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibi ile müteahhit arasında anlaşamaya varıldığı takdirde taraflarca imzalanması gereken sözleşmeye deniyor. 


Kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle müteahhit arsa üzerinde inşaatı yapma, arsa sahibi de inşaatın bitiminde müteahhide anlaşılan miktarda bağımsız bölüm devretme sözü vermiş sayılıyor. 


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi noter huzurunda imzalanıyor. Peki, sözleşme için gerekli belgeler nelerdir? Kat karşılığı inşaat sözleşmesi noter masrafı ne kadar?


İstenen belgeler... 

1) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,

2) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

3) Noterce düzenlenmiş kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmesi,


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi noter masrafı ne kadar?

492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 38'nci maddesinde; noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harçlarına tabi olduğu belirtilmiş, Kanunun 41'inci maddesinde ise; noter harçlarının (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı hükmüne yer verilmiştir.


Aynı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun I/1 bölümü uyarınca da muayyen bir meblağı ihtiva eden her nev'i senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için binde 0,90 oranında noter harcı aranılacağı, bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarının (28,90 TL) den az, (14.745,40 TL) den çok olamayacağı hükme bağlanmıştır.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com