Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneği 2018!

Arsa sahipleri, arsaları üzerinde müteahhitle anlaşma sağlayarak inşaat yaptırabiliyor. TaraflarAnlaşma için a


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Arsa sahipleri, arsaları üzerinde müteahhitle anlaşma sağlayarak inşaat yaptırabiliyor. Tarafların aralarında yaptıkları anlaşma için imzaladıkları sözleşme ise kat karşılığı inşaat sözleşmesi oluyor.


Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi olarak da bilinen kat karşılığı inşaat sözleşmesinde tarafların hak ve sorumlulukları ve inşaatın nasıl olması gerektiği belirtiliyor. 


Tarafların aralarında yaptıkları anlaşmaya istinaden esaslara yer veriliyor. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi 2018 maddeleri şu şekilde sıralanıyor:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 2018


1-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 


Kat karşılığı inşaatı yapacak olan, ÇOBANLI İNŞAAT TAAAHHÜT ”Müteahhit,” ; Kat karşılığı inşaat yaptıracak olan Sn;................ ise ‘arsa sahibi”olarak anılacaktır.2- Sözleşmenin Konusu : “Arsa sahibi” ne ait arsa üzerine; 4 adet dükkan ve 21 daire yapılması ve bu dairelerden 9 (Dokuz) adedinin “arsa sahibine” verilmesidir.
3- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILACAK ARSAYA AİT TAPU BİLGİLERİ


Tapu kayıtlarına göre; ..........ili, ........... mahallesi, ...........Pafta, ......... ada , .........no’lu parsel 
4-ARSANIN MÜTEAHHİTE TAPU’DAN SATIŞI :


4.1.Arsanın satış değeri:Belediye rayiç bedelidir.


4.2.Üçüncü maddede anılan bu arsa ; Tapuda rayiç bedeli karşılığında müteahhit’ e satılacaktır.


4.3.Bu arsanın tapudan satılabilmesi için; Arsa sahibine ait ödenmesi gereken her türlü vergi ve bedeller; arsa sahibi tarafından ödenecektir. 


4.4.Müteahhit cari hesabında; Arsa sahibine; Arsa tapu satış bedeli kadar borçlanacaktır.


4.5.Mal sahibi’nin ; Bu arsa satışı sebebiyle; Müteahhit’ den alacağını teminat altına almak için, Mal sahibi; Tapu satış bedeli kadar Tapuya aşağıdaki gibi ipotek şerhi koyacaktır. 


4.6.Arsa sahibi lehine; Tapu ipotek Şerhi düzenlenmesi şekli aşaĞıdaki gibi oluşacaktır.
Borçlu :.................(Müteahhitin,Adı Soyadı) 


Alacaklı :.................(Arsa Sahibinin/Sahiplerinin; Adı soyadı)


İpotek Bedeli:........(Arsa Belediye rayiç bedeli)..TL (Rakamla/Yazıyla) ...............Türk lirası


Süresi : BİR YIL


Derecesi : Birinci derece


Sırası : 1.sıra


Faiz : - (YOK)
4.5. Müteahhit; Kat irtifak tapularının çıkmasından sonra; Arsa sahibine düşen bağımsız bölümlerin faturasını keserek;Arsa sahibiyle mahsuplaşacaktır.
5- BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN PAYLAŞIMI:


Bu sözleşmenin eki olarak, Arsa sahibi ve Müteahhitçe de imzalanan Mimari Etüd Proje ekinin üzerinde görüldüğü üzere; 33 (Otuz üç) adet bağımsız bölüm vardır.
Bağımsız bölümlerin paylaşımı aşağıdaki şekilde olacaktır. Arsa sahibi ve Müteahhit tarafından imzalanan mimari etüd proje ekinde ise diğer teknik bilgiler mevcuttur. 
Zemin+7Katda; 23, 24, 25 no’lu bağımsız bölümler; Arsa sahibi’ne verilecektir.


Zemin+6.Katda; 20, 21, 22 no’lu bağımsız bölümler; Arsa sahibi’ne verilecektir.


Zemin+5.Katda; 17, 18, 19 no’lu bağımsız bölümler; Arsa sahibi’ne verilecektir.


Zemin+4.Katda; 14, 15, 16 no’lu bağımsız bölümler; Müteahhit’in uhdesinde kalacaktır.


Zemin+3.Katdan; 11, 12, 13 no’lu bağımsız bölümler; Müteahhit’in uhdesinde kalacaktır.


Zemin+2.Katdan; 8, 9, 10 no’lu bağımsız bölümler; Müteahhit’in uhdesinde kalacaktır.


Zemin+1.Katdan; 5, 6, 7 no’lu bağımsız bölümler; Müteahhit’in uhdesinde kalacaktır.


Zemin katta(Giriş katı) 1, 2, 3, 4 no’lu bağımsız bölümler; Müteahhit’in uhdesinde kalacaktır.
6.MÜTEAHHİTİNİN KAT İRTİFAK TAPULARININ ÇIKARMASI:


Müteahhit su basmanı çıktıktan sonra tapuya müracaat ederek kat irtifak tapularını çıkartacaktır.
7.TAPUYA KONACAK İPOTEK BELGESİNİ KALDIRILMASI:


Kat irtifak tapuları çıkıp mal sahibine ait tapular mal sahibine bila bedel verilince tapudan bu arsa üzerindeki ipotek belgesi kaldırılacaktır.
8.İPOTEK BELGESİNİN ARSA SAHİBİ TARAFINDAN ZAMANINDA KALDIRILMAMASI HALİNDE:


Kat irtifak tapuları çıkıp mal sahibine ait tapular mal sahibine bila bedel verilmesine rağmen ,arsa sahibinin tapu’ya koyduğu ipotek belgesini kaldırmaması halinde,Bu sözleşme maddesi gereğince müteahhit bu arsa üzerindeki ipotek belgesin kaldırılmasını tek taraflı isteyebilecektir. Bu hususta müteahhitin bütün yasal hakları saklı tutulmuştur.
9.İNŞAATIN YAPIM SÜRESİ:


Arsaya ait yapı ruhsatı alınmasından sonra toplam 24 aydır. 
10.SÜRE UZATIMI:


Aşağıdaki çalışalamayan günler;İşin toplam yapım süresine ilave edilecektir.
10.1-Meteoroloji.gov.tr internet adresinden alınmış bilgiler göre;Hava sicaklığının +5 derece (artı Beş derece) Santigradın, altına düştüğü günler,yağmurlu ve kar yağışlı günler,


10.2-Belediye yasaklamaları ve inşaat çalışma sürelerini kısıtlamasından doğabilecek gecikmeler


10.2-Yasalarca belirlenmiş mücbir sebeplerle, çalışalamayan günler
11.SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ:


Bu sözleşme arsa sahibinin; Tapudan Müteahhide arsa satışını yapmasıyla yürürlüğe girer. 
12- İş bu kat karşılığı inşaat sözleşmesi .........’de yapılmış olup; Toplam; ......Sayfa; 12(Oniki) madde, şıkları ve bendleri ile bir bütündür. Taraflar tarafından okunarak imzalanmıştır. Anlaşmazlık halinde ............... mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com