Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi vekaletnamesi!

Kat karşılığı inşaat işlemleri için arsa sahibinin müteahhite vekalet vermesi gerekiyor. Peki, kat karşılığı inşaat sözleşmesi vekaletnamesi nedir? Kat karşılığı inşaat sözleşmesi vekaletnamesi nasıl verilir?


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi vekaletnamesi!


Arsa sahipleri ile müteahhit arasında yapılan anlaşmaya istinaden kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanıyor. Bu süreçte arsa sahibi arsasını inşaat yapması için müteahhite devrederken, müteahhit de inşa ettiği binadan anlaşılan rakam kadar daireyi arsa sahibine vermek ile mükellef oluyor.

 

Kat karşılığı inşaat işlemleri için arsa sahibinin müteahhite vekalet vermesi gerekiyor. Peki, kat karşılığı inşaat sözleşmesi vekaletnamesi nedir? Kat karşılığı inşaat sözleşmesi vekaletnamesi nasıl verilir?


Arsa sahibi tarafından müteahhit firmaya veya firma yetkilisine sözleşmeye konu arsa üzerinde konut yapılabilmesi için üçüncü kişi ve kuruluşlar nezdinde temsil ettiğini gösteren taraflarca imzalanmış belge, kat karşılığı inşaat sözleşmesi vekaletnamesi olarak tanımlanıyor.


Müteahhide verilen vekaletname ile, müteahhit yalnız kendisine yetki verilen hususlarda işlem yapabiliyor. Buna karşın, vekalet müteahhide arsa sahibinin isteği, onayı ve menfaatleri dışında işlem yapmaya izin vermiyor.


Arsa sahibinin vekaletnameyi noter huzurunda imzalamadan önce okuması ve itiraz ettiği hususları vekaletnameden çıkarması, ileride yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçebiliyor. 


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi vekaletnamesi örneği aşağıda yer alıyor:


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi vekaletnamesi örneği:


Sözleşmede belirtilen müteahhit firma yetkilisini ve yetkilendireceği kişi ve kuruluşları adıma kayıtlı ...................... ili ............. ilçesi .......... ada ....... Parsel Arsa içerisine inşaat yapmaya, inşaat yapımı esnasında tüm kamu ve özel kuruluşlardan gerekli izinleri almaya , bu izin  ve olurlar için müracaat etmeye, harç ve giderlerini ödemeye, şikayet ve müracaatta bulunmaya,Vergi dairesine ait alacak ve borçlarının ödenmesine ve tahsiline, Bil cümle kurum ve kuruluşlardan evrak almaya, evrak vermeye, Elektrik, Doğalgaz, Su, Kanalizasyon idarelerine müracaat etmeye edilen müracaatların sonucunu almaya, arsa ile ilgili şahsıma ait satış,hibe hariç ifraz etmeye, terk etmeye, birleştirme işlemlerine , sözleşme süresi dahilinde arsayı dilediği gibi kullanmaya arsanın dilediği bölümünü şantiye alını olarak kullanmaya, Arsa üzerinde yapılacak konutun yapı kullanım izinlerini almaya, yapı kullanım izni, iskan alımı süresince bil cümle kişi ve kuruluşlara müracaata, Yapı denetim kuruluşu ile Arsa sahibi adına sözleşme yapmaya  veya dilediği bir  kişi veya kuruluşu vekil tayin etmeye yetkilendirilmiştir.


Taraflar

İmza
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com