Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat maliki icra takibi yargıtay kararı!

Site yönetiminde yükümlülüklerini yerine getirmeyen malikler adına yapılan takip hakkında Yargıtay Kararı alındı.


Site yönetiminde yükümlülüklerini yerine getirmeyen malikler adına yapılan takip hakkında Yargıtay Kararı alındı. 


2015/12191 Esas Nolu, 2016/9455 Karar Nolu site yönetimi icra takibi yargıtay kararı şu şekilde;


634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 34. maddesinde anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanmasının mecburi olduğu, aynı Yasanın 35. maddesinin 1. fıkrasında yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yöneticinin kanunda sayılan işleri göreceği, 1. fıkrasının (İ) bendinde ise, kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesinin yöneticinin görevi olduğu düzenlenmiştir.


Açıklanan yasal düzenlemelere göre, kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması davacı yöneticiliğin bizzat kanundan kaynaklanan görevi iken, mahkemece davacı site yöneticiliğin tüzel kişiliğinin bulunmadığı gerkeçesi ile, site ortak gider alacağının tahsiline yönelik takibe itirazın iptali davasının reddine karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.


Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 13 Haziran 2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com