Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat malikinin aidat yükümlülüğü nedir?

Bir apartman ya da sitede ikamet eden kat maliklerinin sorumluluklarının başında apartman/site aidatı geliyor. Peki, kat malikinin aidat yükümlülüğü nedir?


Kat malikinin aidat yükümlülüğü nedir?


Bir apartman ya da sitede ikamet eden kat maliklerinin birtakım yasal hak ve sorumlulukları bulunuyor. Bu sorumluluklarının başında apartman/site aidatı geliyor.


Kat malikinin aidat yükümlülüğüne dair esaslar Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında düzenleniyor. Kanunen kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:


a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

 

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlü oluyor.

 

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.


Aidat borcunu ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabiliyor ya da icra takibi yapılabiliyor.


Kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlü oluyor.

 

Yukarıdaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları bulunuyor.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com