Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat maliklerinin borçları!

Kat malikleri, kat mülkiyeti hakkı sahibi olan kimseler olarak karşımıza çıkıyor. Kat maliklerinin apartmanda bazı hak ve sorumlulukları bulunuyor. Peki, kat maliklerinin borçları nelerdir?


Kat maliklerinin borçları!


Kat malikleri, kat mülkiyeti hakkı sahibi olan kimseler olarak karşımıza çıkıyor. Kat maliklerinin apartmanda bazı hak ve sorumlulukları bulunuyor.


Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

 

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmiyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu oluyor.


Aynı zamanda kat malikleri anayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan da sorumlu oluyor. Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

 

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; Katılmakla yükümlüdür.


Kat maliklerinin diğer borçları;

Ortak giderlerin teminatı

Müsaade mecburiyeti

Yasak işler

Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com