Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat maliklerinin hakları!

Kat maliklerinin kendi bağımsız bölümü üzerine ve ortak alanlar üzerinde bazı hak ve sorumlulukları bulunuyor. Peki, kat maliklerinin hakları nelerdir?


Kat maliklerinin hakları!


İnşaat çalışmaları tamamlanan ve iskan belgesi alınan bir taşınmaz malda bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına Kat mülkiyeti ve bu hakka sahip olanlara ise Kat maliki deniyor.


Kat maliklerinin kendi bağımsız bölümü üzerine ve ortak alanlar üzerinde bazı hak ve sorumlulukları bulunuyor. Peki, kat maliklerinin hakları nelerdir?


Kat maliklerinin hakları:

I - Bağımsız bölüm üzerinde:

Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, bu kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak şartiyle, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.


II - Ortak yerler üzerinde :

Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar.

 

Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler; bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payı ile oranlıdır.

 

Kat irtifakı sahibinin hakları:

Kat irtifakı sahipleri, ortak arsa üzerinde yapılacak yapının, sözleşmede yazılı süre içinde başlaması ve tamamlanması için kendilerine düşen borçların yerine getirilmesini, karşılıklı olarak isteme ve dava etme hakkına sahiptirler.


Kat irtifakı sahipleri yapının tamamlanması için kendi aralarından veya dışarıdan bir veya birkaç kişiyi yönetici olarak tayin edebilirler. Kat mülkiyeti yöneticisinin görev, yetki ve sorumluluklarına dair hükümler, bu yönetici hakkında da uygulanır.


Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanmışsa, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi anagayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygulanır.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com