Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat Mülkiyeti

Taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti hakkına sahip olan kişilerdir. Kişilerin haklarını korumak amacı ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu çıkarılmıştır.Kat Mülkiyeti nedir?


Kat mülkiyeti;  bir arsa üzerinde inşa edilen, bağımsız bölüm, ortak yerler, eklentiler ve arsa payından oluşan özel bir mülkiyet biçimidir. Bu nedenle, kat mülkiyeti sahipliğinde kendine özgü bir tapu senedi düzenlenmektedir.

Kat mülkiyeti, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda öngörülen şartların yerine getirilmesi ve bunun sonucunda tapu siciline tescil ile doğan bir haktır. Kat mülkiyetinin kurulabilmesi için; inşaat ruhsat, plan ve projesinde belirtilen tüm bağımsız bölümlerin tamamlanmış olması; inşa edilen gayri menkulde müstakil kullanıma elverişli yapı kurulması, binanın ahşap veya toprak olmaması ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nda (KMK) öngörülen belgelerin ilgili tapu müdürlüğüne sunulması zorunludur. Taşınmazın kat mülkiyetini almazsanız ceza ödemek zorunda kalırsınız. Kat Mülkiyeti


Kat Mülkiyeti hakkı nasıl kurulur?


Kat Mülkiyeti hakkı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar ve tapu memurunca düzenlenen resmi senet uyarınca bir mahkeme hükmü ile yapılır.


Kat irtifakı nedir?


Kat irtifakı, kat mülkiyetinin başlangıç aşaması sayılabilecek nitelikte bir haktır. Kat irtifak tapusu; fiilen ve/veya hukuken bitmemiş bir inşaatı-yapıyı işaret eder. Bu nedenle, satın alacağınız taşınmaza ait tapunun, kat irtifakı tapulu mu yoksa kat mülkiyeti tapulu mu olduğunu bilmeniz yararlı olacaktır.


Kullanma Hakkı nedir?


Hak sahibine ait olan bağımsız bölümün bulunduğu yapıya ait ortak alanları kullanmaya kullanma hakkı denir. 


Ortak alanlar nedir?


Yapının içerisinde bulunan havuz, spor merkezi, asansör, misafir locaları, parklar ve otoparklardır.


Arsa payı nedir?


Arsanın Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yer alan hükümler gereği bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına arsa payı denir.


Kat Mülkiyeti belgesinde hangi bilgiler vardır?


Kat Mülkiyeti alırken almış olduğunuz belgede hak sahibi olacağınız yapının kapı numarası, açık adresi, metrekaresi gibi detayları yer alır. 


Kart İrtifakı ve Kat Mülkiyeti arasındaki fark nedir?


Kat irtifaklı tapu, arsa tapusu olarak tanımlanabilir. Konutun ya da işyerinin metrekaresi değil, konut/işyeri başına düşen arsa miktarı yazılır. Daire; arsa, bağ, bahçe, tarla olarak görülür.


Kat Mülkiyeti’nde ise iskan alındıktan sonra konutun ya da işyerinin özelliklerinin yazıldığı tapudur. Bu tapuda konut/işyeri, bağımsız bölüm olarak yazılır. İskan alınınca kat mülkiyeti tapusuna geçmek gerekir.