Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat mülkiyeti almak için gerekli evraklar!

Bir arsa üzerinde bina inşa edildikten sonra bağımsız bölümlere mülkiyet hakkını gösteren tapuların çıkarılması için ne gerekli? İşte kat mülkiyeti almak için gerekli evraklar...


Kat mülkiyeti almak için gerekli evraklar!


Bir arsa üzerinde bina inşa edildikten sonra bağımsız bölümlere mülkiyet hakkını gösteren tapuların çıkarılması için gerekli belgeler ile tapu dairesine müracaat ediliyor.


Yapılan müracaatın ardından bir eksiklik ya da bir yanlışlık yoksa, mülkiyet harcı da öderek bağımsız bölümlere kat mülkiyeti tapusu çıkarılabiliyor. Peki, kat mülkiyeti almak için ne gerekli?


Kat mülkiyeti almak için gerekli evraklar:

-Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi.


-Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim plânı.


Kat mülkiyeti dilekçesi örneği:


........................ BAŞKANLIĞINA......... Beldesi, ………………………. mahalle, …………………… pafta, ………. ada, ………. nu.lı parsele almış olduğum ...../ …../ 20….. tarih ve C: ..... S: ..... D: ..... nu.lı yapı ruhsatına istinaden ekte sunduğum kat mülkiyeti projesinin onaylanmasını arz ederim.


Tarih : ...../ …../ 20…..

Adı Soyadı : ……………………….

T.C. Numarası : ….……………………

İmza : ….……………………ADRES :

……………………………………….…………….

…………………………………………………….

………………………………………….………….

Telefon No. : …………………………………....EKLER :

1– Mimari proje (bağımsız bölümlerin ve eklentilerinin bağımsız bölüm numaraları yazılmış olacak)

2– Yönetim planı

3– Bağısız bölüm listesi (her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisinin gösterilmesi)

4– Yapı cephelerini gösterir (13x18) cm ebadında fotoğraf

(Daha önceden kat irtifakı kurulmuş ise 1, 2, 3 ve 4'üncü maddelerdeki belgelerin yeniden ibraz edilmesine gerek yoktur)
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com