Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kat mülkiyeti başvuru dilekçesi!

Bir arsa üzerinde yapılan; inşaat çalışmaları tamamlanmış bir yapının bağımsız bölümleri için kat mülkiyeti alınabiliyor. İşte kat mülkiyeti başvuru dilekçesi...


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Bir arsa üzerinde yapılan; inşaat çalışmaları tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından kat mülkiyeti alınabiliyor.


Kat mülkiyeti için maliklerin bir dilekçe ve gerekli diğer belgeler ile Tapu Müdürlüğüne başvurulabiliyor.


Kat mülkiyeti için gerekli evraklar:

1 - Yapı kullanma izni

2- Anagayrimenkulün ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini gösteren, en az 13x18 büyüklüğünde ve doğruluğu belediyece tasdikli bir fotoğraf;

3- Her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösteren ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış noterden tasdikli liste;

4- Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim planı.


Kat mülkiyeti başvuru dilekçesi örneği


.......... BAŞKANLIĞINA......... Beldesi, ………………………. mahalle, …………………… pafta, ………. ada, ………. nu.lı parsele almış olduğum ...../ …../ 20….. tarih ve C: ..... S: ..... D: ..... nu.lı yapı ruhsatına istinaden ekte sunduğum kat mülkiyeti projesinin onaylanmasını arz ederim.


Tarih : ...../ …../ 20…..

Adı Soyadı : ……………………….

T.C. Numarası : ….……………………

İmza : ….……………………ADRES :

……………………………………….…………….

…………………………………………………….

………………………………………….………….

Telefon No. : …………………………………....EKLER :

1– Mimari proje (bağımsız bölümlerin ve eklentilerinin bağımsız bölüm numaraları yazılmış olacak)

2– Yönetim planı

3– Bağısız bölüm listesi (her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisinin gösterilmesi)

4– Yapı cephelerini gösterir (13x18) cm ebadında fotoğraf

(Daha önceden kat irtifakı kurulmuş ise 1, 2, 3 ve 4'üncü maddelerdeki belgelerin yeniden ibraz edilmesine gerek yoktur)

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com